Galerie Architektury Brno

Starobrněnská 16/18, Brno
Jedná se o vývojově složitý celek tvořený původně dvěma samostatnými gotickými domy. Roku 1615 byly domy spojeny s Domem pánů z Kunštátu. V roce 1713 byl na náklady města celý areál přestavěn na obchodní bazar. Byl tak dokončen stavební vývoj neobvyklé průchozí dispozice se dvěma úzkými hloubkovými křídly, která navazují na Dům pánu z Kunštátu.

V roce 2022 podpořilo výstavní činnost:
Statutární město Brno

Aktuálně z galerie:

ÚTERÝ 28. ÚNORA 2023 V 18:00
Zoom in: Maximilian Steverding – Eurotopia

Vernisáž 28. 2. v 18.00
Kurátoři: Katarína Klusová a Erik Vaněk
Vystavující: Maximilian Steverding
https://www.galeriearchitekturybrno.cz/

Zoom in / Eurotopia: Evropský stoh reprezentací
Galerie Architektury Brno představuje jako svou první výstavu v cyklu Zoom In práci německého architekta a výzkumníka Maximiliana Steverdinga s názvem Eurotopia.
Reprezentace Evropské unie se mění. Vzhledem k rostoucí individualizaci a silné síti mezinárodních společností vyvstává otázka, kam směřuje evropská veřejná sféra – a tedy i evropský prostor – a jakou roli v tomto procesu může hrát architektura.
Eurotopia je výzkumný projekt, který se zamýšlí nad současným stavem reprezentační architektury Evropské unie. Projekt čte stavební prostředí jako ztělesnění vztahu mezi politickým aparátem a občany, které reprezentuje, a analyzuje dostatečnost naší současné politické infrastruktury při zvládání společenské transformace. Výstupem výzkumu jsou kritické interaktivní instalace, z nichž jedna je speciálně navržena pro výstavu zabývající se tématem sebeprezentace.

O autorovi:
Maximilian Steverding v současnosti působí jako odborný asistent na univerzitě v Bonnu a zabývá se prostorovým rozvojem Evropy a tím, co z toho vyplývá. Zaměřuje se na materializované podoby reprezentace a hodnotí, jaké architektonické důsledky mohou mít rostoucí požadavky na sebeprezentaci v politickém kontextu.
Maximilian Steverding vystudoval architekturu a pracoval jako architekt, poté začal zkoumat (architektonickou) budoucnost evropské demokracie. Těžiště jeho výzkumu leží na rozhraní mezi prostorem, architekturou a politikou.

——————————————————–

Galerie Architektury Brno, kterou zřizuje Nadace české architektury, zahajuje letošní výstavní sezónu s novým kurátorským týmem. Ten 28. února zahájí celoroční kontinuální program Zoom In, cyklus čtyř výstav, jenž bude zkoumat architekturu z různých úhlů pohledu. První výstava nahlédne na architekturu z globální perspektivy. Další přiblíží urbánní měřítko. Třetí a čtvrtá výstava se zaměří na mikrourbánní měřítko a stavbu samotnou.
Důležitým aspektem cyklu je komunikace s diváky. Ty do procesu spolutvorby chystaného programu galerie vtáhne kurátorský tým – Katarína Klusová, která působí 10 let v praxi prezentace současného umění, a Erik Vaněk, interdisciplinární tvůrce, pohybující se napříč žánry designu, softwaru a umění. Odbornou garanci zajišťuje teoretička a propagátorka architektury Simona Dračková.