27. 2. 2024
Oznámení o proběhlém výběrovém řízení na podporu projektů v roce 2024 a přehled podpořených projektů

Finančním zdrojem nadačních příspěvků jsou výnosy z nadačního jmění. Zaslané projekty posuzují nezávislí odborníci na základě kritérií, která vycházejí především ze strategických cílů nadace. V letošním roce se hodnocení projektů 8. února 2024 zúčastnili Mgr. Martin Strakoš, Ing. arch. Tomáš Oth, Ing. Karel Zoch, Ing. arch. Milena Vitoulová a Ing.arch. Ludvík Grym.

Do výběrového řízení s žádostí o podporu se přihlásilo celkem 35 projektů. Pro rok 2024 Nadace české architektury přidělila ve veřejném výběrovém řízení 1 350 000 Kč. Podpořeno bylo 31 projektů. Návrh na rozdělení nadačních příspěvků následně schválila správní rada NČA dne 24. února 2024.

Název projektu autor/organizace schválená podpora v roce 2024
Udržitelná rekonstrukce bytu, E-book Rethink Architecture Institute, z.ú.                    25 000
ERA 21, ročník 2024 ERA Média, s.r.o.                    60 000
Čí je tohle město ? Ženský vzdělávací ústav Brno, z.ú.                    40 000
Lidé, město, kultura Meziměsto, z.s.                    34 000
 Trienále SEFO´24 -Architektonické školy v Olomouci Muzeum umění Olomouc, s.p.o.                    40 000
Hubert Gessner:když byl svět ještě malučký Muzejní spolek ve Val.Kloboukách                    50 000
Architektura věc veřejná -Fiducia 2024 spolek Fiducia                    70 000
Město očima chodce Pěšky městem, z.s.                    35 000
Architektonické realizace 80. a 90. let – videodokumenty cosa.cz, kulturní družstvo                    30 000
Den architektury 2024 KRUH z.s.                    90 000
přednášky KRA/JINÁ KRUH z.s.                    90 000
A-LAB Architectura, z.s.                    80 000
Landscape festival Praha 2024 Architectura, z.s.                    90 000
Industriální topografie/CZ Architectura, z.s.                    80 000
Přednášky ArchiKvěten 2024 Spolek architektury města                    20 000
Mluvící objekty -druhá série Petr Bureš                    15 000
Pojďme dělat město V Pojďme dělat město, z.s.                    40 000
OFFCITY ARCHITEKTI:MLUVIT O ARCHITEKTUŘE Offcity, z.s.                    30 000
Ivar Otruba – krajinářský architekt Tomáš Popelínský                    50 000
Tištěná architektura PLAC, z.s.                    25 000
Jablonec – gablonz.net PLAC, z.s.                    18 000
Krásnou Olomoucí Za krásnou Olomouc, z.s.                    28 000
Výst. program 2024 v 45 000 l:objem…… FA VUT v Brně                    20 000
Den architektury Opava 2024 Spolek architektury města                    30 000
Festival Open House Brno 2024 Spolek Kultura&Management, z.s.                    35 000
GJF-celoroční program 2024 CVUT v Praze                    15 000
Přednáškové cykly Pěstuj prostor 2024 Pěstuj prostor, z.s.                    50 000
Deset knih o architektuře Karin Písaříková                    30 000
Letní škola památkového urbanismu 2024 Centrum politických studií, z.s.                    20 000
Česká architektura 2022-2023 Prostor-architektura,interier, design, o.p.s.                    50 000
Participativní workshop Litvínov Architekti bez hranic, z.s.                    50 000
Celkem:         1 350 000,00

 

 

 

6.12.2023

Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2024 v oblasti architektury

Nadace české architektury podporuje především publikační, výstavní a vzdělávací aktivity prezentující českou i zahraniční architekturu (formou výstav, přednášek, publikací, tiskových a webových prezentací, workshopů a diskusí zaměřených na aktuální problémy současné architektury).

Nadační příspěvky nejsou určeny na vlastní profesní činnost architektů a na provoz a aktivity veřejných škol architektury.

Částka předběžně určená k rozdělení v otevřeném výběrovém řízení je 1 350 000 Kč.

Výběrové řízení bude vyhodnoceno během prvního únorového týdne, výsledky budou zveřejněny na webu nadace, příspěvky budou vypláceny od 2.dubna 2024 dle termínu realizace.

Veškeré zaslané materiály budou použity pouze pro potřeby výběrového řízení a zůstanou uchovány v archivu nadace.