16.2. 2021
Výběrové řízení na rozdělení nadačních příspěvků pro rok 2021

Dne 5.2.2021 proběhlo setkání skupiny hodnotitelů za účelem vyhodnocení žádostí o udělení nadačního příspěvku na realizaci projektů podporujících a prezentujících architekturu jako nedílnou součást kultury společnosti a významného spolutvůrce životního prostředí. Zaslané projekty posuzují spolu se zástupci správní rady NČA nezávislí odborníci na základě kritérií, která vycházejí především z cílů nadace ve výše zmíněné oblasti. V letošním roce se hodnocení projektů zúčastnili Ing. arch. Milena Vitoulová, Ing. arch. Tomáš Oth, Michal Škoda, Ing. arch. Gabriel Kurtis a za správní radu NČA Ing. arch. Zdeněk Jiran.

Do výběrového řízení s žádostí o podporu se přihlásilo celkem 31 projektů. Nadační příspěvek byl udělen 26 projektům.

Pro rok 2021 Nadace české architektury rozdělila ve veřejném výběrovém řízení 1 000 000 Kč.
Návrh na rozdělení nadačních příspěvků následně schválila správní rada NČA dne 16. února 2021.

Zdrojem nadačních příspěvků jsou výnosy z nadačního jmění. 

PŘEHLED  UDĚLENÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ VE VEŘEJNÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ PRO ROK 2021

 

ERA 21, ročník 21

30 000 Kč

Spolek Fiducia, Fiducia 2021

60 000 Kč

KRUH, Den architektury 2021

65 000 Kč

KRUH, Dialogy

60 000 Kč

Veřejný sál Hraničář, ÚAP 1948-89

30 000 Kč

PLAC, Tištěná architektura

15 000 Kč

Pěstuj prostor, Pěstuj prostor 2021

30 000 Kč

Architectura, celoroční výstavní program 2021

40 000 Kč

Architectura, 1920-2020 Praha-Tokio

40 000 Kč

Architectura, Landscape festival Krnov 2021

30 000 Kč

Prostor-architektura…., ČAR 2018-2019

90 000 Kč

Open House Praha, OHP 2021

30 000 Kč

Cosa.cz, arch.realizace 80.a 90.let – videodokumenty

30 000 Kč

M.M. Hossingerová, Pilíř

30 000 Kč

Norm-a galerie, celoroční program Norma Space

40 000 Kč

To město, Město letí 2021

30 000 Kč

Šárka Krtková, Neznámý čs. funkcionalismus

50 000 Kč

Alžběta Kvasničková, Mluvící objekty

35 000 Kč

Meziměsto, VES NICE

40 000 Kč

Spolek Obecní dům Brno, Karel Kotas

35 000 Kč

Alžběta Brůhová,Databáze souč.českých architektek

20 000 Kč

Jana Kaštánková, Lidské mraveniště

40 000 Kč

Za Opavu, PRO(STORY) OPAVOU

30 000 Kč

Za Opavu, Opavská cena J.M.Olbricha

20 000 Kč

Spolek artschool, Architektura pro děti a učitele

40 000 Kč

Architekti bez hranic, Workshop Chánov

40 000 Kč

Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2021 v oblasti architektury

Nadace české architektury podporuje především publikační, výstavní a vzdělávací aktivity prezentující českou i zahraniční architekturu (formou výstav, přednášek, publikací, tiskových a webových prezentací, workshopů a diskusí zaměřených na aktuální problémy současné architektury).
Nadační příspěvky nejsou určeny na vlastní profesní činnost architektů a na provoz a aktivity veřejných škol architektury.

Částka předběžně určená k rozdělení v otevřeném výběrovém řízení je 1 000 000 Kč.

Výběrové řízení je určeno pro:
• zapsané spolky, zapsané ústavy a obecně prospěšné společnosti
• veřejnoprávní instituce
• příspěvkové organizace
• fyzické osoby podnikající i nepodnikající

 Příjem žádostí byl ukončen 18.1. 2021

Výběrové řízení bude vyhodnoceno do 7. 2. 2021, výsledky budou zveřejněny na webu nadace, příspěvky budou vypláceny od 15. března roku 2021 dle termínu realizace.

Veškeré zaslané materiály budou použity pouze pro potřeby výběrového řízení a zůstanou uchovány v archivu nadace.

Nadace české architektury
korespondenční adresa: Mánes, Masarykovo nábř. 250, 110 00 Praha 1
kontaktní osoba: Jana Frischová, e-mail: frischova@nca.info