11.2. 2022

Výběrové řízení na rozdělení nadačních příspěvků pro rok 2022

Finančním zdrojem nadačních příspěvků jsou výnosy z nadačního jmění. Zaslané projekty posuzují nezávislí odborníci na základě kritérií, která vycházejí především ze strategických cílů nadace.
V letošním roce se hodnocení projektů dne 3.2. 2022 zúčastnili Mgr. Martin Strakoš, Ing. arch. Michal Gabriel, Ing.arch. Tomáš Klapka, Ing. arch. Luboš Klabík a Michal Škoda.
Do výběrového řízení s žádostí o podporu se přihlásilo celkem 36 projektů. Pro rok 2022 Nadace české architektury přidělila ve veřejném výběrovém řízení 770 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že většina přihlášených projektů má vysokou kvalitu, bylo rozhodování o způsobu rozdělení podpory o to složitější. Podpořeno bylo 28 projektů.
Návrh na rozdělení nadačních příspěvků následně prodiskutovala a schválila správní rada NČA na svém jednání dne 11. února 2022.

PŘEHLED UDĚLENÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ VE VEŘEJNÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ PRO ROK 2022
Centrum politických studií, LŠ urbanismu 2022 | 35 000 Kč
4AM, Zákoutí. Dům architektky Růženy Žertové | 20 000 Kč
ERA 21, ročník 21 | 40 000 Kč
Spolek Fiducia, Fiducia 2021 | 30 000 Kč
KRUH, Den architektury 2021 | 55 000 Kč
KRUH, Dialogy 2022 | 30 000 Kč
Veřejný sál Hraničář, Korzo pro nás | 20 000 Kč
PLAC, Tištěná architektura | 15 000 Kč
Pěstuj prostor, Pěstuj prostor 2021 | 30 000 Kč
Architectura, celoroční výstavní program 2022 | 40 000 Kč
Architectura, Umění v českém veřejném prostoru | 20 000 Kč
Architectura, Landscape festival Praha 2022 | 30 000 Kč
Prostor-architektura…., ČAR 2020-2021 | 50 000 Kč
Open House Praha, OHP 2022 | 20 000 Kč
Cosa.cz, arch.realizace 80.a 90.let – videodokumenty | 20 000 Kč
Big Boss, Architektura 58-89 | 30 000 Kč
Books&Pipes, Budování dystopie | 10 000 Kč
MUO, Architektura v procesu | 40 000 Kč
Pojďme dělat město III | 20 000 Kč
E.Pomyjová, Cítit příběh města | 20 000 Kč
PLAC, Jablonec-gablonz.nez | 10 000 Kč
Rethink Architecture: Zažij udržitelnost | 30 000 Kč
Architektky, Kulaté stoly s architektkami | 20 000 Kč
Jana Kaštánková, Lidské mraveniště | 40 000 Kč
Za Opavu, PRO(STORY) OPAVOU | 30 000 Kč
Za Opavu, Opavská cena J. M. Olbricha | 20 000 Kč
Spolek Kultura&Management, OH Brno 2022 | 20 000 Kč

17. 12. 2021

Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2022 v oblasti architektury

Nadace české architektury podporuje především publikační, výstavní a vzdělávací aktivity prezentující českou i zahraniční architekturu (formou výstav, přednášek, publikací, tiskových a webových prezentací, workshopů a diskusí zaměřených na aktuální problémy současné architektury).
Nadační příspěvky nejsou určeny na vlastní profesní činnost architektů a na provoz a aktivity veřejných škol architektury.

Kontaktní osoba: Jana Frischová, e-mail: frischova@nca.info, https://www.nca.info