KONTAKT

Nadace české architektury NČA
Mánes – Masarykovo nábřeží 250/1, 110 00 Praha 1, CZ

Ing. Jana Frischová
T +420 774 107 498

nca@nca.info
www.nca.info