Příspěvky na rok 2021

Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2021 v oblasti architektury.

Nadace české architektury

Podporujeme architekturu jako součást každodenního života.

Galerie Jaroslava Frágnera

Nadace české architektury

Posláním Nadace české architektury je podpora a prezentace architektury jako nedílné součásti současné kultury a každodenního života lidí. Formou nadačních příspěvků finančně podporuje projekty zaměřené na výstavní a publikační činnost, přednášky, prohlídky a další akce v oblasti architektury, jak pro odborníky, tak zejména pro širokou veřejnost. Nadace podporuje prezentaci české architektury v zahraničí i zprostředkování zahraničních architektonických výstav a publikací v České republice. Chystá též vlastní projekty, které mají spojit efektivní investování nadačních prostředků s propagací a popularizací architektury. Nadace nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů ani na provoz a aktivity veřejných škol architektury

Aktuality


14.5. 2021 Volby do dozorčí a správní rady Nadace české architektury na pětileté funkční období od 12.7. 2021

https://nca.info/volby/
 

PŘEHLED  UDĚLENÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ  VE VEŘEJNÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ PRO ROK 2021
https://nca.info/aktualni-rizeni/


15.12. 2020

Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2021 v oblasti architektury. Více informací a přihláška na https://nca.info/aktualni-rizeni/


11/2020 Nadace české architektury prodává budovu GJF Českému vysokému učení technickému.

Po delším jednání podepsala NČA dne 11. listopadu 2020 s ČVUT kupní smlouvu na prodej budovy Galerie Jaroslava Fragnera na Betlémském náměstí v Praze. Tradiční galerie architektury zde zůstane i po změně vlastníka zachována a stane se součástí širšího kulturního a vzdělávacího komplexu ČVUT. Nadace získá prodejem prostředky na zamýšlenou výstavbu nového nadačního domu v Karlíně a na zřízení Galerie architektury a designu v pronajatých prostorách na Národní třídě. Dalšími cílenými investicemi hodlá nadace rovněž posílit své průběžné výnosy, které jsou zdrojem finanční podpory NČA určené projektům z oblasti propagace architektury.

 

 

VÝSTAVY & GALERIE

PODPOŘENÉ PROJEKTY

PUBLIKACE

NADACE

PŘEDNÁŠKY & PROHLÍDKY

PARTNEŘI

KONTAKT

Nadace české architektury NČA
Sídlo: Betlémské nám. 5a, 110 00 Praha 1, CZ
Kancelář: Mánes – Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha 1, CZ

Ing. Jana Frischová
T +420 774 855 079

nca@nca.info
www.nca.info