Nadace české architektury

Podporujeme architekturu jako součást každodenního života.

Nadace české architektury

Posláním Nadace české architektury je podpora a prezentace architektury jako nedílné součásti současné kultury a každodenního života lidí. Formou nadačních příspěvků finančně podporuje projekty zaměřené na výstavní a publikační činnost, přednášky, prohlídky a další akce v oblasti architektury, jak pro odborníky, tak zejména pro širokou veřejnost. Nadace podporuje prezentaci české architektury v zahraničí i zprostředkování zahraničních architektonických výstav a publikací v České republice. Chystá též vlastní projekty, které mají spojit efektivní investování nadačních prostředků s propagací a popularizací architektury. Nadace nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů ani na provoz a aktivity veřejných škol architektury

Aktuality

 

25.11. 2023
Volby do Správní rady Nadace české architektury
Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje podle čl. 10 a čl. 13 Statutu NČA doplňovací volby do orgánů NČA, a to na jedno místo ve správní radě. Více informací na stránce Volby

 

.

29.11.2022
Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2023 v oblasti architektury

Nadace české architektury podporuje především publikační, výstavní a vzdělávací aktivity prezentující českou i zahraniční architekturu (formou výstav, přednášek, publikací, tiskových a webových prezentací, workshopů a diskusí zaměřených na aktuální problémy současné architektury).
Další informace a online žádost najdete zde

 .

 

 

 

VÝSTAVY & GALERIE

PODPOŘENÉ PROJEKTY

PUBLIKACE

NADACE

PŘEDNÁŠKY & PROHLÍDKY

PARTNEŘI

KONTAKT

Nadace české architektury NČA
Mánes – Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha 1, CZ

Ing. Jana Frischová
T +420 774 107 498

nca@nca.info
www.nca.info