Podpořené publikace v roce 2018

Praha brutálně krásná

Publikace představující stavby postavené v Praze v letech 1969 – 1989, jejímž cílem bylo mimo jiné upozornit veřejnost na architektonickou, uměleckou i historickou hodnotu objektů postavených v době normalizace, a tím přispět k jejich zachování a záchraně.

Za  vznikem publikace stojí vzdělávací platforma a vyšší odborná škola Scholastika.

Architektura na Hranicku 1815-2015  

T. Pospěch/nakladatelství POSITIF

Cílem projektu bylo vydat textově-obrazovou publikaci o architektuře Hranic, Lázní Teplic n. Bečvou. a okolí, vytvořené za poslední dvě staletí. Kniha shrnula dlouholetý výzkum v této oblasti a představila řadu staveb od významných českých architektů, které byly v Hranicích do nedávna zcela neznámé a obsahuje rozsáhlý soubor fotografií současného stavu nejkvalitnější architektury na Hranicku se zaměřením na detaily a interiéry.

20 000 

20000 je literárně-vizuální dokument o nové architektuře v českých regionech. Autorka publikace M. Hečková  představuje portréty 20 míst ve 20 městech a obcích České republiky, které svým počtem obyvatel nepřesahují 20000 a zaměřuje se na proměnu veřejného prostoru tam, kde by ji obvykle nikdo nehledal.

Sdružení Tolerdance, jehož je autorka publikace členkou se zaměřuje dlouhodobě na kulturní projekty  se sociálním dopadem a na odkrývání možností a využívání veřejného prostoru.

web: http://www.tolerdance.cz/

Kalifornské sny: Cesty české moderní architektury do Kalifornie a zpět

 Ladislav Zikmund – Lender, nakladatelství Pravý úhel

Publikace přibližuje téma šíření moderní české architektury mimo republiku i kontinent. Na třech případových studiích publikace ukazuje spojení   českých stavitelů a architektů s nezvyklým prostředím Kalifornie ( L. Bauera, V.M. Havla a J. J. Polívky), jejich ideje, koncepce, příběhy,  uplatnění a prosazení  v cizím, značně konkurenčním  prostředí. Kniha obsahuje  řadu dobových ilustrací

L. Zikmud-Lender je historikem architektury , který již vydal řadu publikací. Tato kniha vznikla na základě jeho pobytu na univerzitě v Berkeley.

web: https://www.facebook.com/events/kalifornsk%C3%A9-sny/162507457668596/

Architektonické realizace 80. let – videodokumenty

 Cosa, c.z.

Projekt navazuje na předchozí tři díly publikované autory na Artyčok.tv v roce 2016 a obsahuje 4 dokumenty ( Dvě stavby J. Kerela a Z. Hölzela; Tři postmoderní stavby na Jižním Městě; Domov seniorů J. Línka a V. Miluniće; Postmoderní stavby J. Pleskota). Cílem projektu je dokumentace často ohrožených staveb v osmdesátých let.  Dokumenty jsou komentovány  známými architekty.

Cosa.cz, kulturní družstvo bylo založeno v roce 2016 jako alternativní platforma současné architektonické i umělecké scény, k  prioritám družstva mezioborové kulturní projekty.

web: https://cosa.cz/category/kulturni-druzstvo/

Česká architektura 2016 – 2017

Prostor – architektura,interiér, design, o.p.s.

Křest loňského ročníku tradiční a vyhledávané publikace (tento ročník editovala Marcela Steinbachová) proběhl  12. dubna 2018 v nové sportovní hale v Dolních Břežanech . Je  to již 18. svazek ediční řady ročenek české architektury.  V ročence se objevuje patnáct dvojic staveb, které spolu  určitým  způsobem souvisejí a byly realizovány v letech 2016 – 2017.

PROSTOR – architektura, interiér, design o.p.s – nakladatelství vydává publikace o současné české architektuře a designu, především ročenku české architektury, pořádá výstavy.

web: https://www.prostor-ad.cz/prostor/cuvod.htm

ERA 21, ročník 2018 

ERA  média, s.r.o.

V roce 2018 vyšlo 6 tematických čísel časopisu ERA 21, a to:  č. 1/Místa Vzdělanosti o plánování univerzitních kampusů v Česku i ve světě, č.2/ Politika bydlení o historické i současnosti na trhu s bydlením, 3/ Umění veřejného prostoru o vztahu umění a architektury ve veřejném prostoru,4/ Města dopravy o vlivu dopravní infrastruktury na architekturu a městské plánování, 5/ Éra 1918-2018 speciální číslo mapující stoletou historii československé architektury od vzniku státu po současnost. 6/ Estonsko : severské? Neoliberální ? Estonsko jako insiprace pro českou architekturu.

Časopis ERA21 je respektovaný českých odborný časopis o architektuře, který reaguje na aktuální tendence a problémy současného vystavěného prostředí.

https://www.era21.cz/

ZIN 5 Naivní architektura

 4AM, z.s.

Periodikum zaměřené na architekturu z pohledu jejích tvůrců. Cílem je oživení psané architektury jak směrem k odborníkům, tak i k široké veřejnosti. ZIN4-5 ADAPTIVNÍ STRATEGIE představuje možnosti navrhování  interakce schopných architektonických systémů. Nedílnou součástí  je jsou diskuzní panely jednotlivých autorů příspěvků.

 

Časopis ERA21 je respektovaný českých odborný časopis o architektuře, který reaguje na aktuální tendence a problémy současného vystavěného prostředí.

https://www.era21.cz/