Podpořené projekty

ERA 21, ročník 2016
ERA Média, s.r.o.
Přínos periodika spočívá především v rozšiřování pravidelné informovanosti o současném dění v oboru prostřednictvím aktuálních témat, která jsou odborně diskutována v celé šíři. V roce 2016 vyšlo 6  tématicky zaměřených čísel časopisu ERA 21 (Osvobozený prostor, Stavět ve městě, Udržitelný nerůst, Pod kontrolou, Městský architekt, Komunitní architektura).

Česká architektura 2014 – 2015
Prostor – architektura, interiér, design, o.p.s.
Pro tento ročník Ročenky vybrala stavby ing. arch. Jitka Ressová. Kniha se skládá ze tří kapitol . 1. Kapitola Stavby představuje 32 objektů českých autorů, 2. kapitola Názor přináší rozhovory s  osobnostmi české architektury a kapitola nazvaná Faktografie shrnuje události v architektuře a designu za dané období.

Den architektury 2016
Kruh, o.s.
6. ročník populárního a stále více navštěvovaného festivalu proběhl v 63 českých a 2 slovenských městech v prvním říjnovém víkendu. Během tohoto víkendu se uskutečnilo 188 akcí, které navštívilo cca 18 000 návštěvníků.

Mezinárodní festival Archikultura 2016
Kabinet architektury, o.s.
8. ročník tohoto festivalu se uskutečnil od 15.3. do 30.6.2016 a v jeho rámci proběhlo 20 výstav, 7 přednášek a 5 doprovodných akcí. Tyto akce navštívilo téměř 50 000 návštěvníků.

Open House Praha 2016
Open House Praha z.ú.
Druhý ročník festivalu se konal v Praze ve dnech 14. – 15. května 2016, pro veřejnost bylo zpřístupněno 51 architektonicky zajímavých staveb (např. Invalidovna, Petschkův palác, Kramářova vila, Rezidence primátora hl. m. Prahy, elektrárna Štvanice), které navštívilo 48 344 návštěvníků.

Landscape Festival Opava 2016
Architectura, z.s.
Čtvrtý ročník byl poprvé uveden mimo Prahu a opět přinesl výstavy, site specific instalace, koncerty, moderované debaty, přednášky, sochařské sympozium, workshopy pro děti atd., jako reakci na možnosti oživení veřejného prostoru, využití opuštěných míst a revitalizací v Opavě.  Jedním z hlavních míst bylo oživení náplavky (instalace H3T architekti, Ateliér 38, Dagmar Šubrtová, Jan Kaláb), dále instalace výstav v netradičních prostorách (stará továrna, nevyužívaný OD v centru města) i galeriích (OKO, Gottfrei) nebo hudební festivaly Ptačák a Koupák s uměleckými a krajinářskými instalacemi.

Architektky II
Kruh, o.s.
Cyklus přednášek se uskutečnil již po druhé a probíhal od března do prosince 2016. V rámci přednáškového cyklu se uskutečnilo 7 přednášek známých architektek. V roce 2016 navštívilo přednášky více než 1000 návštěvníků.

Festival Film a architektura 2016
Kruh, o.s.
Festival se konal již po páté a navazoval na Den architektury a oslavy Světového dne architektury. Promítalo se na 5 místech v Praze první týden v říjnu. Program zahrnoval 20 hlavních filmů a dva bloky krátkých filmů z kolekce My Street Films a čtyři krátké předfilmy.

Základy urbanistické gramotnosti 4 (ZUG4)
4AM, z.s.
Hlavní náplní projektu byla příprava urbanistického seriálu Městopis, jehož cílem je vysvětlovat základní principy tvorby a fungování měst ve formátu webového seriálu s touto strukturou:  Prostor, Pohyb, Čas a Společnost.

Superstudio 2016
krásní architekti, z.s.
Superstudio je týmová ideová soutěž pro vysokoškolské studenty s tímto zadáním:„Nalezněte a určete stavbu nebo její část, která je určena k odstranění anebo to lze v krátkodobém horizontu reálně předpokládat. Navrhněte nové využití pro jakékoli její příslušenství, stavební výrobky, materiály či konstrukce, které z ní lze získat. Uvažujte ideálně celý proces od způsobu jejich extrakce po uvedení do provozu v budoucí funkci. Je možná jakákoli změna využití či kontextu daných prvků v rámci ČR, přičemž celkové náklady operace by neměly přesáhnout její přínosy.“ V roce 2016 se konal již 6. ročník této soutěže.

Vyrob si své město
4AM, z.s.
Projekt byl realizován formou jednodenního mezioborového sympozia a diskuzního večera zaměřeného na firemní města – moderní městská sídla stavěná ve 20. století v úzké návaznosti na dominantní průmysl v okolí.

Divadlo architektury
Muzeum umění Olomouc
Celoroční série aktivit výstav, přednášek a diskuzí a tematických procházek po městě, souvisejících s architekturou, urbanismem a fungováním městského prostoru jako celku, a především poukazujících na propojování architektonických profesí s každodenním životem.  Cyklus probíhal od dubna do listopadu 2016.

Tištěná architektura
PLAC, z.s.
Tradiční cyklus přednášek “Tištěná architektura”ve Vladimírově knihkupectví Serius v Jablonci nad Nisou, který pořádá sdružení PLAC od  roku 2012. Upozorňuje na zajímavé knihy týkající se architektury, představuje osobnosti z řad architektů, historiků, teoretiků a kritiků architektury. Diskutovaná  témata, přispívají ke kultivaci jabloneckého veřejného prostoru.

Future (S)pacing/Pavilon 1
4AM,z.s.
Projekt sestával z odborných přednášek, workshopu a odborného sympozia. Záměrem projektu bylo účastníkům poskytnout teoretické a praktické znalosti z oblasti generativní a parametrické architektury a navrhnout dočasný pavilon umístěný na nádvoří Pražákova paláce Moravské galerie.

Ostravské přednášky a akce věnované architektuře 2016
Fiducia, z.s.
Sdružení Fiducia organizuje každým rokem cyklus přednášek a besed o architektuře s architekty a historiky architektury. Aktivity přispívají nejen k pochopení architektury, ale také k identifikaci občanů s městem a návštěvníkům k poznání Ostravy a okolí. V roce 2016 uspořádalo sdružení v rámci projektu plánovací dílnu o veřejných prostranstvích v centru Ostravy a diskuzní panel o aktuální situaci kolem výstavby nové vědecké knihovny. Významnou akcí bylo Okrášlení sympozijních plastik  – soch Karla Nepraše a Aleše Valenty v Sadu Milady Horákové.

Offcity architekti 2016: Offcity intervence
Offcity, z.s.
Cyklus přednášek reagujících na aktuální témata Pardubicka. Cílem projektu se v roce 2016 stal vznik architektonického bedekru Pardubicemi architekta Ondřeje Pchálka.

Architektura v kině potřetí, tentokrát s 35 mm
X-FATUL, o.s.
V roce 2016 proběhl třetí ročník volného pokračování přednášek a diskuzí s architekty o liberecké architektuře v objektu kina Varšava.

Život v architektuře 2016
Umění do Znojma, z.s.
Život v architektuře je cyklus šesti přednášek, který představuje architekturu jako nedílnou součást našich životů. Cyklus roku 2016 se zaměřil na architekturu staveb a  kulturně-společenskému přesahu architektury v nejrůznějších aspektech.

Přednášky Prostor města (Prachatice, Vimperk)
Prostor města, z.s.
V roce 2016 proběhlo  od března do prosince 8 přednášek v rámci volného pásma přednášek a workshopů o architektuře s vazbou na strategii rozvoje města. Pásmo je určené především pro širokou veřejnost měst Prachatice a Vimperk.

Kengo Kuma
Architectura, z.s.
Kengo Kuma, význačný japonský architekta, který přijel výstavu WOVEN, připravenou přímo pro GJF, zahájil přednáškou v Betlémské kapli. Prezentace jeho evropských realizací a projektů byla rozšířena o projekt pavilonu pro Prahu (realizace v roce 2017) a studentský workshop s následnou site specific instalací před galerií (workshop Mamiya Tanaka, Elise Fauquembergue; kritiky Kengo Kuma; spolupráce Martin Kloda). V rámci výstavy se konala i přednáška Jana Kocourka.

ALTWASSER/ na cestě (domů)
Galerie Architektury Brno, z.s.

U příležitosti 70. výročí odsunu třetiny populace tehdejšího Československa připravil tým architektů vedený arch. Janem Mléčkou unikátní projekt ALTWASSER / Na cestě (domů), který volně navazuje na úspěšný projekt (výstavu) Architektura nedostatku. Projekt se zabývá možností opětovného využití pohraničí a jeho integraci v širším Evropském kontextu. Jednotlivá řešení na úrovni krajiny, sídla i bydlení, ověřená v prostoru Vojenského újezdu Libavá (Liebau) jsou následně aplikována na celou plochu Sudet.

Opavská cena J. M. Olbricha
Za Opavu, z.s.

Opavská cena J. M. Olbricha je udělována spolkem Za Opavu již od roku 2007, přičemž se střídá posuzování rekonstrukcí a novostaveb. Cena je udělována za kvalitní architektonický počin, za kvalitní rekonstrukci nebo urbanistické řešení, které byly uskutečněny na území Opavska v období mezi dvěma rozhodováními o udělení ceny.  V roce 2016 byla udělena cena za rekonstrukci 2014 – 2015 pro Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově.

 

Architekti ve škole – ilustrovaný slovník
Kristýna Stará
Projekt vytvoření encyklopedického ilustrovaného slovníku je součástí vize „Architektura ve vzdělávání“ iniciativy Architekti ve škole. Autoři projektu využili nadační příspěvek k vytvoření grafické koncepce slovníku, určeného pro učitele i žáky vyšších ročníků prvního stupně a druhého stupně základních škol a dále pak škol středních a samozřejmě je slovník určen i širší veřejnosti.

 

Uvolněné spoje, telefonní ústředny, kterým (skoro) nikdo nevolá
Jiří Suchomel
S rozvojem telefonní sítě vznikla na území dnešní České republiky v druhé polovině 20. století řada unikátních účelových staveb.  Současný pokrok (digitalizace, miniaturizace) činí tyto stavby nadbytečnými a tyto stavby postupně zanikají.  Cílem projektu je mimo jiné pořízení fotodokumentace a zvýšit povědomí veřejnosti o těchto technických stavbách.

 

Architekt Hubert Gessner a (nejen) Valašské Klobouky
Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách
Jedná se o jedinečnou publikaci mapující Gessnerovu architekturu ve Valašských Klouboukách, kde se narodil, ale i na dalších místech České republiky. Monografie podává odborně kvalitně zpracované informace o díle tohoto významného architekta (ve Vídni byl po 1. světové válce vedoucím architektem pro bytovou výstavbu).

 

Vybudovali jsme ….! Wir haben gebaut…….!
Novela Bohemica, s.r.o.

Kniha odkrývá méně známou kapitolu naší architektury – meziválečnou architekturu bytových domů na severu Čech, konkrétně v Ústí nad Labem. Kniha je jedinečnou ucelenou monografií pozoruhodné architektury v Ústí nad Labem, jejímž autorem je ing. arch. Pavel Prouza.

 

Praha nepostavená
Klára Brůhová,
Publikace, jejímž obsahem jsou navrhované a nerealizované projekty řešící nové budovy a územní rozvoj Prahy v meziválečném období, vyšla v dubnu roku 2017.

 

Letters to the Mayor
Norm-a galerie,z.s.

Výstava dopisů domácích i zahraničních architektů, obsahující podměty k rozvoji města. Dopisy byly předány primátorce Prahy, Adrianě Krnáčové. Tato akce byla součástí mezinárodního projektu  Letters to the Mayor.

 

Veřejný prostor/ Krajina Města 1990 – 2015
Galerie architektury Brno, z.s.
Výstava (a následně vydaný katalog) představila vývoj městských veřejných prostorů v České republice po roce 1989 na více než 60 zajímavých projektech renovovaných nebo nově utvářených náměstí, ulic, parků, ale i uměleckých děl sloužících široké veřejnosti.

 

 

Bearth+Deplazes/Amur
Architectura, z.s.

Výstava hlavních realizací známých švýcarských architektů a pedagogů včetně ikonické horské chaty na Zermattu s přednáškou Valentina Beartha.

 

 

Přednáškové cykly Pěstuj prostor 2017
Pěstuj prostor, z.s.

Přednášky (např. Momenty introspekce, Přesahy architektury) představují široké veřejnosti již několik let soudobou i minulou architekturu města Plzně.

 

 

 

 

Tištěná architektura 2017
PLAC, z.s.

Cyklus přednášek „Tištěná architektura“ má za cíl upozornit na zajímavé knihy a texty architektů o architektech a o architektuře. Autoři, případně hlavní protagonisté knih z řad architektů, historiků, teoretiků a kritiků architektury představují své projekty, názory nebo badatelské závěry a seznámí s okolnostmi vzniku knihy.
V roce 2017 se v jabloneckém knihkupectví  SERIUS uskutečnilo 7 přenášek o knihách a textech o architektuře a architektech, vstup na oblíbené přednášky je zdarma.

 

 

 

 

Archikultura 2017 – výstavní činnost kabinetu architektury v roce 2017
Kabinet architektury, z.s.

Tento projekt navazuje na dlouholetou činnost Kabinetu architektury od roku 2008. V roce 2017 proběhlo v rámci projektu v Ostravě 9 výstav představujících práce známých světových a českých architektů (např. Alvat Aalto, Huang Sheng-Yuan, David Vávra), mimo Ostravu se konalo 10 výstav. V rámci projektu vzniklo několik publikací. Činnost Kabinetu architektury tradičně provázely přednášky a projekce v rámci výstav.

 

 

 

 

Offcity architekti 2017
Offcity, z.s.

Tradiční architektonické intervence podněcují diskuse o společném prostoru Pardubic, jeho užívání, o tom, co je veřejný zájem, proč jsou některá prostranství zanedbaná, o nezávislých architektonických vstupech do veřejného prostoru. V roce 2017 se uskutečnilo téměř 30 akcí, přednášek, projekcí a diskuzí (mezi jinými Huť architektury – Martin Rajniš, Epos 257, vycházky Offcity Air a další).

 

 

 

 

Ostravské akce věnované architektuře a databáze ostravských památek a architektury
Spolek Fiducia, 

Projekt se skládal ze dvou částí: z databáze ostravských památek v elektronické podobě, jejímiž autory jsou martin Strakoš, Roman Polášek a Jaroslav Němec. Databáze obsahuje více 300 kulturních a architektonicky významných památek. Druhou částí projektu jsou akce věnované architektuře (festivaly, plánovací dílny, komentované vycházky, výlety a přednášky). Významnou součástí akcí se stalo čištění a oprava soch v sadu Milady Horákové.