Podpořené projekty

ERA 21, ročník 2016
ERA Média, s.r.o.
Přínos periodika spočívá především v rozšiřování pravidelné informovanosti o současném dění v oboru prostřednictvím aktuálních témat, která jsou odborně diskutována v celé šíři. V roce 2016 vyšlo 6  tématicky zaměřených čísel časopisu ERA 21 (Osvobozený prostor, Stavět ve městě, Udržitelný nerůst, Pod kontrolou, Městský architekt, Komunitní architektura).

Česká architektura 2014 – 2015
Prostor – architektura, interiér, design, o.p.s.
Pro tento ročník Ročenky vybrala stavby ing. arch. Jitka Ressová. Kniha se skládá ze tří kapitol . 1. Kapitola Stavby představuje 32 objektů českých autorů, 2. kapitola Názor přináší rozhovory s  osobnostmi české architektury a kapitola nazvaná Faktografie shrnuje události v architektuře a designu za dané období.

Den architektury 2016
Kruh, o.s.
6. ročník populárního a stále více navštěvovaného festivalu proběhl v 63 českých a 2 slovenských městech v prvním říjnovém víkendu. Během tohoto víkendu se uskutečnilo 188 akcí, které navštívilo cca 18 000 návštěvníků.

Mezinárodní festival Archikultura 2016
Kabinet architektury, o.s.
8. ročník tohoto festivalu se uskutečnil od 15.3. do 30.6.2016 a v jeho rámci proběhlo 20 výstav, 7 přednášek a 5 doprovodných akcí. Tyto akce navštívilo téměř 50 000 návštěvníků.

Open House Praha 2016
Open House Praha z.ú.
Druhý ročník festivalu se konal v Praze ve dnech 14. – 15. května 2016, pro veřejnost bylo zpřístupněno 51 architektonicky zajímavých staveb (např. Invalidovna, Petschkův palác, Kramářova vila, Rezidence primátora hl. m. Prahy, elektrárna Štvanice), které navštívilo 48 344 návštěvníků.

Landscape Festival Opava 2016
Architectura, z.s.
Čtvrtý ročník byl poprvé uveden mimo Prahu a opět přinesl výstavy, site specific instalace, koncerty, moderované debaty, přednášky, sochařské sympozium, workshopy pro děti atd., jako reakci na možnosti oživení veřejného prostoru, využití opuštěných míst a revitalizací v Opavě.  Jedním z hlavních míst bylo oživení náplavky (instalace H3T architekti, Ateliér 38, Dagmar Šubrtová, Jan Kaláb), dále instalace výstav v netradičních prostorách (stará továrna, nevyužívaný OD v centru města) i galeriích (OKO, Gottfrei) nebo hudební festivaly Ptačák a Koupák s uměleckými a krajinářskými instalacemi.

Architektky II
Kruh, o.s.
Cyklus přednášek se uskutečnil již po druhé a probíhal od března do prosince 2016. V rámci přednáškového cyklu se uskutečnilo 7 přednášek známých architektek. V roce 2016 navštívilo přednášky více než 1000 návštěvníků.

Festival Film a architektura 2016
Kruh, o.s.
Festival se konal již po páté a navazoval na Den architektury a oslavy Světového dne architektury. Promítalo se na 5 místech v Praze první týden v říjnu. Program zahrnoval 20 hlavních filmů a dva bloky krátkých filmů z kolekce My Street Films a čtyři krátké předfilmy.

Základy urbanistické gramotnosti 4 (ZUG4)
4AM, z.s.
Hlavní náplní projektu byla příprava urbanistického seriálu Městopis, jehož cílem je vysvětlovat základní principy tvorby a fungování měst ve formátu webového seriálu s touto strukturou:  Prostor, Pohyb, Čas a Společnost.

Superstudio 2016
krásní architekti, z.s.
Superstudio je týmová ideová soutěž pro vysokoškolské studenty s tímto zadáním:„Nalezněte a určete stavbu nebo její část, která je určena k odstranění anebo to lze v krátkodobém horizontu reálně předpokládat. Navrhněte nové využití pro jakékoli její příslušenství, stavební výrobky, materiály či konstrukce, které z ní lze získat. Uvažujte ideálně celý proces od způsobu jejich extrakce po uvedení do provozu v budoucí funkci. Je možná jakákoli změna využití či kontextu daných prvků v rámci ČR, přičemž celkové náklady operace by neměly přesáhnout její přínosy.“ V roce 2016 se konal již 6. ročník této soutěže.

Vyrob si své město
4AM, z.s.
Projekt byl realizován formou jednodenního mezioborového sympozia a diskuzního večera zaměřeného na firemní města – moderní městská sídla stavěná ve 20. století v úzké návaznosti na dominantní průmysl v okolí.

Divadlo architektury
Muzeum umění Olomouc
Celoroční série aktivit výstav, přednášek a diskuzí a tematických procházek po městě, souvisejících s architekturou, urbanismem a fungováním městského prostoru jako celku, a především poukazujících na propojování architektonických profesí s každodenním životem.  Cyklus probíhal od dubna do listopadu 2016.

Tištěná architektura
PLAC, z.s.
Tradiční cyklus přednášek „Tištěná architektura“ve Vladimírově knihkupectví Serius v Jablonci nad Nisou, který pořádá sdružení PLAC od  roku 2012. Upozorňuje na zajímavé knihy týkající se architektury, představuje osobnosti z řad architektů, historiků, teoretiků a kritiků architektury. Diskutovaná  témata, přispívají ke kultivaci jabloneckého veřejného prostoru.

Future (S)pacing/Pavilon 1
4AM,z.s.
Projekt sestával z odborných přednášek, workshopu a odborného sympozia. Záměrem projektu bylo účastníkům poskytnout teoretické a praktické znalosti z oblasti generativní a parametrické architektury a navrhnout dočasný pavilon umístěný na nádvoří Pražákova paláce Moravské galerie.

Ostravské přednášky a akce věnované architektuře 2016
Fiducia, z.s.
Sdružení Fiducia organizuje každým rokem cyklus přednášek a besed o architektuře s architekty a historiky architektury. Aktivity přispívají nejen k pochopení architektury, ale také k identifikaci občanů s městem a návštěvníkům k poznání Ostravy a okolí. V roce 2016 uspořádalo sdružení v rámci projektu plánovací dílnu o veřejných prostranstvích v centru Ostravy a diskuzní panel o aktuální situaci kolem výstavby nové vědecké knihovny. Významnou akcí bylo Okrášlení sympozijních plastik  – soch Karla Nepraše a Aleše Valenty v Sadu Milady Horákové.

Offcity architekti 2016: Offcity intervence
Offcity, z.s.
Cyklus přednášek reagujících na aktuální témata Pardubicka. Cílem projektu se v roce 2016 stal vznik architektonického bedekru Pardubicemi architekta Ondřeje Pchálka.

Architektura v kině potřetí, tentokrát s 35 mm
X-FATUL, o.s.
V roce 2016 proběhl třetí ročník volného pokračování přednášek a diskuzí s architekty o liberecké architektuře v objektu kina Varšava.

Život v architektuře 2016
Umění do Znojma, z.s.
Život v architektuře je cyklus šesti přednášek, který představuje architekturu jako nedílnou součást našich životů. Cyklus roku 2016 se zaměřil na architekturu staveb a  kulturně-společenskému přesahu architektury v nejrůznějších aspektech.

Přednášky Prostor města (Prachatice, Vimperk)
Prostor města, z.s.
V roce 2016 proběhlo  od března do prosince 8 přednášek v rámci volného pásma přednášek a workshopů o architektuře s vazbou na strategii rozvoje města. Pásmo je určené především pro širokou veřejnost měst Prachatice a Vimperk.

Kengo Kuma
Architectura, z.s.
Kengo Kuma, význačný japonský architekta, který přijel výstavu WOVEN, připravenou přímo pro GJF, zahájil přednáškou v Betlémské kapli. Prezentace jeho evropských realizací a projektů byla rozšířena o projekt pavilonu pro Prahu (realizace v roce 2017) a studentský workshop s následnou site specific instalací před galerií (workshop Mamiya Tanaka, Elise Fauquembergue; kritiky Kengo Kuma; spolupráce Martin Kloda). V rámci výstavy se konala i přednáška Jana Kocourka.

ALTWASSER/ na cestě (domů)
Galerie Architektury Brno, z.s.

U příležitosti 70. výročí odsunu třetiny populace tehdejšího Československa připravil tým architektů vedený arch. Janem Mléčkou unikátní projekt ALTWASSER / Na cestě (domů), který volně navazuje na úspěšný projekt (výstavu) Architektura nedostatku. Projekt se zabývá možností opětovného využití pohraničí a jeho integraci v širším Evropském kontextu. Jednotlivá řešení na úrovni krajiny, sídla i bydlení, ověřená v prostoru Vojenského újezdu Libavá (Liebau) jsou následně aplikována na celou plochu Sudet.

Opavská cena J. M. Olbricha
Za Opavu, z.s.

Opavská cena J. M. Olbricha je udělována spolkem Za Opavu již od roku 2007, přičemž se střídá posuzování rekonstrukcí a novostaveb. Cena je udělována za kvalitní architektonický počin, za kvalitní rekonstrukci nebo urbanistické řešení, které byly uskutečněny na území Opavska v období mezi dvěma rozhodováními o udělení ceny.  V roce 2016 byla udělena cena za rekonstrukci 2014 – 2015 pro Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově.

 

Architekti ve škole – ilustrovaný slovník
Kristýna Stará
Projekt vytvoření encyklopedického ilustrovaného slovníku je součástí vize „Architektura ve vzdělávání“ iniciativy Architekti ve škole. Autoři projektu využili nadační příspěvek k vytvoření grafické koncepce slovníku, určeného pro učitele i žáky vyšších ročníků prvního stupně a druhého stupně základních škol a dále pak škol středních a samozřejmě je slovník určen i širší veřejnosti.

 

Uvolněné spoje, telefonní ústředny, kterým (skoro) nikdo nevolá
Jiří Suchomel
S rozvojem telefonní sítě vznikla na území dnešní České republiky v druhé polovině 20. století řada unikátních účelových staveb.  Současný pokrok (digitalizace, miniaturizace) činí tyto stavby nadbytečnými a tyto stavby postupně zanikají.  Cílem projektu je mimo jiné pořízení fotodokumentace a zvýšit povědomí veřejnosti o těchto technických stavbách.

 

Architekt Hubert Gessner a (nejen) Valašské Klobouky
Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách
Jedná se o jedinečnou publikaci mapující Gessnerovu architekturu ve Valašských Klouboukách, kde se narodil, ale i na dalších místech České republiky. Monografie podává odborně kvalitně zpracované informace o díle tohoto významného architekta (ve Vídni byl po 1. světové válce vedoucím architektem pro bytovou výstavbu).

 

Vybudovali jsme ….! Wir haben gebaut…….!
Novela Bohemica, s.r.o.

Kniha odkrývá méně známou kapitolu naší architektury – meziválečnou architekturu bytových domů na severu Čech, konkrétně v Ústí nad Labem. Kniha je jedinečnou ucelenou monografií pozoruhodné architektury v Ústí nad Labem, jejímž autorem je ing. arch. Pavel Prouza.

 

Praha nepostavená
Klára Brůhová,
Publikace, jejímž obsahem jsou navrhované a nerealizované projekty řešící nové budovy a územní rozvoj Prahy v meziválečném období, vyšla v dubnu roku 2017.

 

Letters to the Mayor
Norm-a galerie,z.s.

Výstava dopisů domácích i zahraničních architektů, obsahující podměty k rozvoji města. Dopisy byly předány primátorce Prahy, Adrianě Krnáčové. Tato akce byla součástí mezinárodního projektu  Letters to the Mayor.

 

Veřejný prostor/ Krajina Města 1990 – 2015
Galerie architektury Brno, z.s.
Výstava (a následně vydaný katalog) představila vývoj městských veřejných prostorů v České republice po roce 1989 na více než 60 zajímavých projektech renovovaných nebo nově utvářených náměstí, ulic, parků, ale i uměleckých děl sloužících široké veřejnosti.

 

 

Bearth+Deplazes/Amur
Architectura, z.s.

Výstava hlavních realizací známých švýcarských architektů a pedagogů včetně ikonické horské chaty na Zermattu s přednáškou Valentina Beartha.

 

 

Přednáškové cykly Pěstuj prostor 2017
Pěstuj prostor, z.s.

Přednášky (např. Momenty introspekce, Přesahy architektury) představují široké veřejnosti již několik let soudobou i minulou architekturu města Plzně.

 

 

 

 

Tištěná architektura 2017
PLAC, z.s.

Cyklus přednášek „Tištěná architektura“ má za cíl upozornit na zajímavé knihy a texty architektů o architektech a o architektuře. Autoři, případně hlavní protagonisté knih z řad architektů, historiků, teoretiků a kritiků architektury představují své projekty, názory nebo badatelské závěry a seznámí s okolnostmi vzniku knihy.
V roce 2017 se v jabloneckém knihkupectví  SERIUS uskutečnilo 7 přenášek o knihách a textech o architektuře a architektech, vstup na oblíbené přednášky je zdarma.

 

 

 

 

Archikultura 2017 – výstavní činnost kabinetu architektury v roce 2017
Kabinet architektury, z.s.

Tento projekt navazuje na dlouholetou činnost Kabinetu architektury od roku 2008. V roce 2017 proběhlo v rámci projektu v Ostravě 9 výstav představujících práce známých světových a českých architektů (např. Alvat Aalto, Huang Sheng-Yuan, David Vávra), mimo Ostravu se konalo 10 výstav. V rámci projektu vzniklo několik publikací. Činnost Kabinetu architektury tradičně provázely přednášky a projekce v rámci výstav.

 

 

 

 

Offcity architekti 2017
Offcity, z.s.

Tradiční architektonické intervence podněcují diskuse o společném prostoru Pardubic, jeho užívání, o tom, co je veřejný zájem, proč jsou některá prostranství zanedbaná, o nezávislých architektonických vstupech do veřejného prostoru. V roce 2017 se uskutečnilo téměř 30 akcí, přednášek, projekcí a diskuzí (mezi jinými Huť architektury – Martin Rajniš, Epos 257, vycházky Offcity Air a další).

 

 

 

 

Ostravské akce věnované architektuře a databáze ostravských památek a architektury
Spolek Fiducia, 

Projekt se skládal ze dvou částí: z databáze ostravských památek v elektronické podobě, jejímiž autory jsou martin Strakoš, Roman Polášek a Jaroslav Němec. Databáze obsahuje více 300 kulturních a architektonicky významných památek. Druhou částí projektu jsou akce věnované architektuře (festivaly, plánovací dílny, komentované vycházky, výlety a přednášky). Významnou součástí akcí se stalo čištění a oprava soch v sadu Milady Horákové.

 

 

 

 

Offcity architekti 2018 – city report/explore

Platforma Offcity pořádá již po několikáté úspěšný přednáškový cyklus  Offcity architekti, jehož prostřednictvím veřejnost se zajímavými architektonickým počiny a úvahami o veřejném prostoru formou interdisciplinární komunikace. Zároveň seznamují své posluchače s historií a současností Pardubic . V rámci podpořeného projektu proběhly v roce 2018 čtyři přednášky o soudobé architektuře, umění a méně známých místech pardubického veřejného prostoru.

webový odkaz: http://www.offcity.cz/akce-offcity/

 

 

 

 

 

Tištěná architektura 2018

PLAC, z.s.

Oblíbený cyklus přednášek „Tištěná architektura“ v jabloneckém knihkupectví Serius  se v roce 2018 konal již po sedmé .  V tomto roce se uskutečnilo 10 přednášek, jejichž hlavním cílem je upozornit veřejnost na zajímavé knihy a další formy poblikací o architektech a architektuře.Cílem jabloneckého spolku PLAC je kultivace veřejného prostoru především města Jablonec nad Nisou, ochrana přírody a krajiny a ochrana veřejného zájmu. V tomto smyslu pořádá spolek PLAC mnoho souvisejících aktivit.

webový odkaz: http://placjablonec.cz/aktivity/tistena-architektura/

 

 

 

 

 

 

Výstava Jak na běžícím páse

4AM, z.s.

Výstava se konala v průběhu června a července 2018 v kulturním prostoru Praha v Brně. Téma výstavy – standardizace  souvisí s výstavbou rezidenční čtvrti Zlína firmou Baťa. Výstavba domků měla svá přísná pravidla, tak jako chod celé firmy a výstava  na tomto příkladu zobrazuje  standard jako způsob utváření prostoru.

Výstavu doprovázela celá řada diskuzí a přednášek souvisejících s poválečnou bytovou výstavbou.

odkaz na web: https://www.artmap.cz/jak-na-bezicim-pase/

 

 

 

 

 

 

 

Visiting Planners Brno 2018

4AM, z.s.

Série přednášek a debat o architektuře a plánování měst . Na doprovodném veřejném programu spolupracovala  4AM s galerií Norm-a. V roce 2018 proběhla přednáška a diskuze
Dubravky Sekulić / Skryté síly: o extra-legálním prostoru a investorském urbanismu.

odkaz na web: https://www.artmap.cz/visiting-planners-6-dubravka-sekulic-on-hidden-powers/

 

 

 

ZIN5 Naivní architektura

4AM, z.s.

Periodikum zaměřené na architekturu z pohledu jejích tvůrců. Cílem je oživení psané architektury jak směrem k odborníkům, tak i k široké veřejnosti. ZIN4-5 ADAPTIVNÍ STRATEGIE představuje možnosti navrhování  interakce schopných architektonických systémů. Nedílnou součástí  je jsou diskuzní panely jednotlivých autorů příspěvků.

 

 

 

Královéhradecký architektonický manuál  

(Kontrapunkt, z.ú.)

KAM navazuje myšlenku architektonických manuálů dalších měst (Brna, Plzně a Litomyšle). Tento více fázový projekt provádí obyvatele Hradce Králové a turisty, kteří do města přijedou hradeckou architekturou. V roce 2018 se uskutečnila první etapa projektu, ve které se povedlo  realizovat 76 hesel ( 58 objektů a 18 architektů)  v českém, anglickém i německém jazyce.

Hradecká neziskovka Kontrapunkt působí  od roku 2005 na poli kulturně společenského dění  (blíže o projektu na https://kam.hradcekralove.cz/clanek/o-projektu/405

 

 

 

 

 

 

 

Přednáškové cykly Pěstuj prostor 2018 

 

Pěstuj prostor, z.ú. 

 

Přednášky spolku Pěstuj prostor patří již dlouhá léta k plzeňskému kulturnímu životu, přispívají k pozitivním změnám veřejného prostoru ve městě a popularizují architekturu jako nedílnou součást kultury. V roce 2018 proběhly tři přednáškové cykly : Plzeň – návrat do budoucnosti, Hybatelé české architektury a Architektura osmičkových roků  (celkem  9 přednášek , kromě toho i komentované vycházky).  

webové stránky: pestujprostor.plzne.cz

 

 

Visiting Editors 2018

 

Fenester, z.s.

Tato již třetí série přednášek představila 3 osobnosti architektury: D. T. Ferranda, A.  Rumpfhubera a R. Kiesewettera, kteří se věnují nejen architektonické praxi, ale i publikacím o architektuře.  Kurátorskou koncepci projektu vytvořila M. Topolčanská.

 

Galerie VI PER je zaměřena na architekturu v nejširším slova smyslu, roli a  a  vazby architektury jako součásti kultury, umění a sociálně ekonomickému kontextu  celkově, včetně vzájemného působení architektury a ekologie. Témata výstav se  tak dotýkají společenských témat v širokém záběru.

web: http://www.vipergallery.org/

 

Visiting Planners#2, Norma Space 2018

 

Norm-a galerie, z.s.

 

V roce 2018 proběhl již druhý cyklus přednášek  na téma zkušeností a strategie urbanistických metod uplatňovaných v zahraničí.  V rámci druhé série se uskutečnily přednášky architektky Dubravky Sekulić věnující se transformaci současných měst a vztahu mezi produkcí prostoru, zákony a ekonomií. Na svých přednáškách rozebírala především střety sil a principů utvářejících naše města ( v rámci svého pobytu v České republice přednášela na podobná témata i v Brně).

 

Norma Space, Praha NORMA je platformou. Vzniká jako bezprostřední reakce na chybějící formát diskuse o architektuře. „Testujeme prostor soužitím disciplín, lidí, umění. Kulturně aktivujeme Podskalí“.

www.norm-a.com

 

Jiná perspektiva – cyklus přednášek

 

KRUH, z.s.

Oblíbené a velmi navštěvované přednášky spolku Kruh pokračovaly v roce 2018 druhým rokem cyklem přednášek  a diskuzních večerů Jiná perspektiva. V roce 2018 se konalo 7 přednáškových večerů, ve kterých se představilo 12 odborníků z oblasti architektury a urbanismu. Přednášky navštívilo téměř 1 500 lidí, což nepochybně svědčí o velkém zájmu o kvalitní zahraniční architekturu.

 

KRUH je neziskovou organizací kontinuálně působící v oblasti mimoškolního  vzdělávání v oblasti architektury, urbanismu a městského plánování s přesahem do dalších kreativních oborů.

web: http://www.kruh.info/id-2018.html

 

Hranice architektury – cyklus veřejných debat

 

Architekti  bez hranic, z.s., 

Architekti bez hranic je nezisková organizace, která se zabývá  přesahem architektury do běžného života a sdružuje architekty a  designéry se zájmem o vše, co se týká veřejného prostoru.  Skupina dobrovolníků mimo jiné aktivity vytváří a realizuje projekty související se znevýhodněnými skupinami lidí.

V roce 2018 uspořádali Architekti bez hranic 4 přednášky (Hranice architektury: Lidé bez domova a veřejný prostor, Hranice architektury: Komercializace veřejného prostoru, Hranice architektury: Společenská odpovědnost architektury, Hranice architektury: Funkční turismus).

http://www.architektibezhranic.eu/

 

 

bydlení zítřka/ living tomorrow

Galerie architektury Brno, z.s.

Jak zajistit městu přirozený sociální mix? Jak udržet ve městě střední a nižší třídu? Jak může

společně žit původní a nově příchozí obyvatelstvo a další naléhavé  Jak se vyrovnat s novými podněty doby ? Jak bude vypadat a fungovat město zítřka? Na tyto otázky hledal odpovědi výstavní projekt spojený s diskuzemi v Galerii architektury Brno. (více o Galerii architektury Brno – viz bod 2.1)

web: https://galeriearchitektury.cz/

Den architektury 2018

KRUH, z.s.

Festival Den architektury se konal v roce 2018 již po osmé pod hlavičkou spolku KRUH, aby v prvním říjnovém týdnu oslavil Mezinárodní den architektury. Hlavním tématem Dne 2019 se stala „Architektura společně“, festival připomněl 100 let výročí vzniku Československa a konal se jak na půdě českých, tak i slovenských měst, celkem v 93 městech a 26 000 návštěvníky.

KRUH je neziskovou organizací kontinuálně působící v oblasti mimoškolního  vzdělávání v oblasti architektury, urbanismu a městského plánování s přesahem do dalších kreativních oborů.

odkaz na web: https://www.denarchitektury.cz/

OPEN HOUSE PRAHA 2018

 Open House Praha, z.ú.

Open House Praha se v roce 2018 konal již počtvrté a uskutečnil se ve dnech 19. – 20. 5. 2018, během kterých bylo zpřístupněno  65 běžně nepřístupných objektů a uskutečnilo se 60 doprovodných akcí. Akci navštívilo více než 54 000 lidí.  Na realizaci projektu  se podílely kromě organizátorů  stovky dobrovolníků z nejrůznějších oborů i napříč generacemi.

Organizace Open House Praha, z.ú. zdarma otevírá veřejnosti  běžně nepřístupné budovy a prostory v Praze. Tato činnost vychází z licenčních podmínek udělených londýnskou společností Open City.  OH Praha je součástí mezinárodní sítě Open House WorldWide.

web: www.openhousepraha.cz

Landscape festival 2018

Architectura, z.s.

  1. ročník oblíbeného festivalu se konal od června do konce září 2018 a věnoval se Praze, udržitelné metropole střední Evropy v historickém roce 2018. Cílem festivalu bylo vytvoření alternativní turistické trasy vůči historickému jádru města, propojení městských částí Prahy 1, Prahy 3, Prahy 7 a Prahy 8. Tento festival už tradičně oslavuje úspěšná spojení krajinářských a urbanistických projektů oživená nejrůznějšími instalacemi. V průběhu festivalu proběhla řada přednášek a workshopů, především v prostoru Vítkova, Karlína a Štvanice.

(více o spolku Architectura najdete v bodu 2.1  výr. zprávy)

web: https://goout.net/cs/festivaly/landscape-festival-2018/fkyyc/+bjmej/

 

Architektura a plánování měst – Fiducia 2018

Spolek Fiducia 

Jako každoročně, spolek Fiducia uspořádal rozsáhlý projekt, v jehož rámci proběhlo 21 akcí. Veřejné debaty byly zaměřeny na témata role hlavního architekta ve městě, rekultivaci hald a přístupu k historickým komínům.  Proběhla také plánovací dílna a v neposlední řadě několik přednášek a celodenních komentovaných výletů po ostravských čtvrtích a jejich architektuře. S tím souvisí i vydání anglické verze Mapy ostravských výletů. Spolek se věnuje také opravě soch a úpravám veřejného prostoru.

Spolek Antikvariát a klub Fiducia je nezávislé kulturní centrum v Moravské Ostravě, zaměřené na vzdělávání a kultivaci občanské společnosti. Tyto aktivity s velkým ohlasem probíhají pravidelně od roku 1999.

web: http://www.antikfiducia.com/czech/

 

Den otevřených domků:_Po Letné s paní Baťovou

spolek aArchitektura

23. června 2018 proběhla ve Zlíně akce po Letné s paní Baťovou, která představila bývalou dělnickou čtvrť Letnou ve Zlíně jako otevřenou část města procházející proměnami. Přes to, že na první pohled jsou domky téměř identické, každý domek je jiný. Akce přiblížila dílo architektů J. Kotěry, F.L. Gahury a další, kteří měli zásadní vliv na podobu místa. Akce byla koncipována jako procházka s Marií Baťovou, ženou T. Bati, od jejíž smrti uplynulo v roce 2018 125 let.  Úspěšnou  akci navštívilo téměř 300 lidí.

Spolek aArchitektura se zabývá popularizací a osvětou architektury ve Zlíně. jehož hlavní náplní  je přiblížit architekturu jako místní fenomén, který je nedílnou součástí každodenního života.

web: https://www.aarchitektura.cz

web: https://www.aarchitektura.cz/reference/detail/37-den-otevrenych-domku

 

Královéhradecký architektonický manuál 

Kontrapunkt, z.ú.;  40 000 Kč

KAM navazuje myšlenku architektonických manuálů dalších měst (Brna, Plzně a Litomyšle). Tento více fázový projekt provádí obyvatele Hradce Králové a turisty, kteří do města přijedou hradeckou architekturou. V roce 2018 se uskutečnila první etapa projektu, ve které se povedlo  realizovat 76 hesel ( 58 objektů a 18 architektů)  v českém, anglickém i německém jazyce.

Hradecká neziskovka Kontrapunkt působí  od roku 2005 na poli kulturně společenského dění  (blíže o projektu na https://kam.hradcekralove.cz/clanek/o-projektu/405