Volby do Dozorčí rady Nadace české architektury na pětileté funkční období od 12.7. 2021

Dozorčí rada Nadace české architektury vyhlašuje podle čl. 11 a čl. 13 Statutu NČA volby do orgánů NČA, a to na jedno místo v dozorčí radě. Návrhy kandidátů mohou předkládat fyzické i právnické osoby působící v oblasti aktivit NČA. Návrh musí obsahovat tyto údaje: jméno kandidáta, jeho trvalé bydliště a rodné číslo, název orgánu, do kterého kandiduje a stručné odůvodnění kandidatury, dále pak kontaktní údaje kandidáta. Pro zaslání návrhu je vhodné použít přiložený formulář. Dále je nutné připojit písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.

Kandidát musí předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti, může též doplnit strukturovaný životopis a motivační dopis. Požadované materiály je nutno zaslat na mailovou adresu: nca@nca.info do 7. června 2021, do 14,00 hod.

 

Volby do Správní rady Nadace české architektury na pětileté funkční období od 12.7. 2021

Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje podle čl. 10 a čl. 13 Statutu NČA volby do orgánů NČA, a to na tři místa ve správní radě. Návrhy kandidátů mohou předkládat fyzické i právnické osoby působící v oblasti aktivit NČA. Návrh musí obsahovat tyto údaje: jméno kandidáta, jeho trvalé bydliště a rodné číslo, název orgánu, do kterého kandiduje a stručné odůvodnění kandidatury, dále pak kontaktní údaje kandidáta. Pro zaslání návrhu je vhodné použít přiložený formulář. Dále je nutné připojit písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.

Kandidát musí předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti, může též doplnit strukturovaný životopis a motivační dopis. Požadované materiály je nutno zaslat na mailovou adresu: nca@nca.info do 7.června.2021, do 14,00 hod.

 

Formulář Přihláška kandidáta ke stažení