Doplňovací volby do Správní rady Nadace české architektury na funkční období 2020 až 2023.

Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje podle čl. 10 a čl. 13 Statutu NČA volby do orgánů NČA, a to na jedno místo ve správní radě. Návrhy kandidátů mohou předkládat fyzické i právnické osoby působící v oblasti aktivit NČA. Návrh musí obsahovat tyto údaje: jméno kandidáta, jeho trvalé bydliště a rodné číslo a stručné odůvodnění kandidatury, dále pak kontaktní údaje kandidáta. Pro zaslání návrhu je vhodné použít přiložený formulář. Dále je nutné připojit písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.

Kandidát musí předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti, může též doplnit strukturovaný životopis a motivační dopis. Požadované materiály je nutno zaslat na mailovou adresu: nca@nca.info do 6.4. 2020, do 24,00 hod.

Termín volby bude vyhlášen dle aktuálního data konání nejbližšího zasedání správní rady Nadace české architektury.

Formulář Přihláška kandidáta ke stažení