Podpořené publikace v roce 2017

ERA 21, ročník 2017
ERA Média, s.r.o.
V roce 2017 vyšlo 6 čísel periodika. Hlavními tématy v jednotlivých číslech byly: Podoby kritiky, Ohniska architektury, Výpadek paměti, Výuka architektury, Městská infrastruktura, Chvála všednosti: Vlámsko.

Časopis Stavba, ročník 2017
Business Media CZ, s.r.o.
Čtvrtletník, který se zabývá českou i světovou architekturou a stavbami v širším pojetí, především veřejnými stavbami, veřejným prostorem a představuje architekturu jako významnou oblast lidské aktivity.

Architekt Hubert Gessner a (nejen) Valašské Klobouky
Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách
Jedná se o jedinečnou publikaci mapující Gessnerovu architekturu ve Valašských Klouboukách, kde se narodil, ale i na dalších místech České republiky. Monografie podává odborně kvalitně zpracované informace o díle tohoto významného architekta (ve Vídni byl po 1. světové válce vedoucím architektem pro bytovou výstavbu).

Vybudovali jsme ….! Wir haben gebaut…!
Novela Bohemica, s.r.o.
Kniha odkrývá méně známou kapitolu naší architektury – meziválečnou architekturu bytových domů na severu Čech, konkrétně v Ústí nad Labem. Kniha je jedinečnou ucelenou monografií pozoruhodné architektury v Ústí nad Labem, jejímž autorem je ing. arch. Pavel Prouza.

Uvolněné spoje, telefonní ústředny, kterým (skoro) nikdo nevolá
Jiří Suchomel
S rozvojem telefonní sítě vznikla na území dnešní České republiky v druhé polovině 20. století řada unikátních účelových staveb. Současný pokrok (digitalizace, miniaturizace) činí tyto stavby nadbytečnými a tyto stavby postupně zanikají. Cílem projektu je mimo jiné pořízení fotodokumentace a zvýšit povědomí veřejnosti o těchto technických stavbách.

Architekti ve škole – ilustrovaný slovník
Kristýna Stará
Projekt vytvoření encyklopedického ilustrovaného slovníku je součástí vize „Architektura ve vzdělávání“ iniciativy Architekti ve škole. Autoři projektu využili nadační příspěvek k vytvoření grafické koncepce slovníku, určeného pro učitele i žáky vyšších ročníků prvního stupně a druhého stupně základních škol a dále pak škol středních a samozřejmě je slovník určen i širší veřejnosti.

Česká architektura 2015 – 2016
Prostor – architektura
V pořadí 17. publikace podává, jako tomu bylo v minulých ročnících , zprávu o aktuální situaci v oboru nejen odborníkům, ale i laické veřejnosti formou prezentace zdařilých architektonických děl. 35 staveb pro tento ročník vybíral a komentářem doplnil Antonín Novák. Ročenka rovněž přináší přehled událostí v architektuře za zmíněné období.

ZIN2, ZIN3
4AM, z.s.
ZIN vycházející ve vydavatelství 4AM Fórum pro architekturu a média je periodikem zaměřeným na architekturu z pohledu jejích tvůrců. ZIN 2 – ADAPTIVNÍ STRATEGIE se zaměřil na adaptivní strategie v architektuře – navrhování, projektování a řízení reaktivních architektonických systémů. ZIN 3 – SANTINI RELOADED se věnoval interpretacím děl Jana Blažeje Santiniho-Aichela.