Aktuality z projektů

Středa, 4. 9. 2019, Karlovy Vary – HLEDÁ SE DVOREK

Iniciátoři výzvy „Hledá se zarostlý dvorek, nevyužívaný vnitroblok či zákoutí volající po rekultivaci,“ která byla vyhlášena v květnu tohoto roku, již znají výsledek. Komise složená ze zástupců spolku Vzbuďme Vary, Kanceláře architektury města Karlovy Vary a spolku Bieno, ze čtrnácti přihlášených vybrala vnitroblok nacházející se mezi ulicemi Sokolovská, Hybešova, Šmeralova a Roháče z Dubé v Rybářích (tzv. “areál Elite”).

„Máme velkou radost z toho, jaký ohlas výzva měla,“ říká Tereza Hadravová ze Vzbuďme Vary. „Výzva rezonovala celým městem: přihlášky nám přišly z šesti městských částí.“

Spolek Vzbuďme Vary se zabývá kultivací veřejného prostoru, podporou kreativity a živého umění v Karlových Varech. Projekt „Hledá se dvorek“ podpořila Nadace české architektury a jeho cílem je zviditelnit potenciál míst, která leží na prahu veřejného prostoru – mezi intimní sférou domova a plnokrevně veřejným prostorem typu náměstí či park. „Cílem projektu je zviditelnit existenci těchto často zapomenutých zákoutí, upřít pozornost občanů, majitelů pozemků i města k těmto místům a otevřít diskuzi o jejich možném využití a roli, kterou v celkovém životě města hrají,“ upřesňuje Hadravová.

Důležitou roli při výběru vítěze sehrála skutečnost, že “Elitku” přihlásili nezávisle na sobě tři lidé. „Pro úspěšnou obnovu vnitrobloků je nejdůležitější najít mezi sousedy klíčové hráče – bez nich žádná revitalizace nebude nikdy fungovat. Že se sešly hned tři přihlášky ze stejného prostoru, je dobré znamení,” říká Bára Týcová ze spolku Bieno, který se revitalizaci vnitrobloků ve spolupráci s pražskými městskými částmi věnuje již několik let. „Jen málokdy je úspěšná revitalizace shora,“ dodává Týcová. „Sebelepší projekt a drahá obnova může vzbudit nevoli a sejít ladem, pokud se na začátku podcení komunikace s budoucími uživateli.“

Dalšími faktory, které komise brala při výběru v potaz, byly motivovanost autora přihlášky a jeho či její připravenost se na revitalizaci a údržbě aktivně podílet, náročnost vstupních úprav a velikost skupiny těch, kdo z úprav budou profitovat.

Pozemek areálu Elitka patří městu. „Velmi vítáme iniciativu spolku Vzbuďme Vary, který přišel se zajímavým a v dnešní době aktuálním nápadem – pomoci obyvatelům jednoho bloku oživit prostředí, které jim je nejbližší a které jim může zpříjemnit jejich život ve městě, jehož nedílnou součástí je právě veřejný prostor,“ kvituje výzvu Karlovarský vnitroblok Petr Kropp, ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary, která je partnerem projektu.

V následujících týdnech ve vybraném dvorku proběhne setkání se sousedy. „V této fázi je nejdůležitější, aby se ke slovu mělo možnost dostat co nejvíce obyvatel z okolí místa,“ říká Bára Týcová, která pomůže setkání moderovat. „Následovat bude workshop s architektem či zahradníkem, na kterém se společně se sousedy pokusíme učinit první krok ke změně,“ představuje další postup Tereza Dvořáková, šéfka spolku Vzbuďme Vary. „Vzhledem k omezeným prostředkům můžeme pomoci především s vytvořením komunity sousedů a s drobnou úpravou pozemku, s nastartováním změny,” upozorňuje Dvořáková.

Kontakty:

Tereza Hadravová
Vzbuďme Vary
klikyhak@gmail.com
776878740

Jana Boukalová
Kancelář architektury města Karlovy Vary
j.boukalova@kamkv.cz
72199898449

Barbora Týcová
Spolek Bieno
baratycova@gmail.com
608148794