Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Sídlo NČA je v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kancelářské prostory má nadace na základě věcného břemene v budově Mánes.

Podpořené projekty

Přednáškové cykly Pěstuj prostor 2017

Pěstuj prostor, z.s.
16 500 Kč

Cena Rudolfa Eitelberga 2017

Za krásnou Olomouc, z.s.
16 500 Kč

Architekt Hubert Gessner a Valašské Klobouky

Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách
16 500 Kč

Tištěná architektura

Plac, z.s
16 500 Kč

Letters to the Mayor

Norm - a galerie
10 500 Kč

Česká architektura 2015 - 2016

Prostor - architektura, interiér, design
41 000 Kč

Offcity architekti 2017

Offcity, z.s.
16 500 kč

Vybudovali jsme..! Wir haben gebaut ...!

Novela Bohemica, s.r.o.
16 500 Kč

PLÁN/Mezinárodní konference

Galerie Architektury Brno, z.s.
57 000 kč

Krajina Města 1990 - 2015

Galerie Architektury Brno, z.s.
57 000 Kč

Den architektury 2017

Kruh z.s.
65 500 Kč

Jiná optika

Kruh z.s.
49 000 Kč

Opavská cena J.M. Olbricha

Za Opavu, z.s.
12 000 Kč

Uvolněné spoje

Jiří Suchomel
16 500 Kč

ZIN 2, ZIN 3

4AM
24 500 Kč

Visiting Planners

4AM
16 500 Kč

Dialogy s historií

Bubec, o.p.s.
10 500 Kč

Bearth + Deplazes/Amur

Architectura, z.s.
16 500 kč

Karel Fiala a Blatná

navíc, z.s.
10 000 kč

reSite 2017: In/visible City

reSite z.s.
16 500 Kč

Visiting Editors

Fenester
10 000 Kč

Časopis Stavba, ročník 2017

Business Media CZ, s.r.o.
41 000 Kč

Respekt Madam @KVIFF

Respekt Madam
10 000 Kč

Architektura v kině počtvrté, hrající (si) architekti

Spolek " Zachraňme kino Varšava"
10 000 Kč

Plánuj Hradec 2017

Kruh pro občanskou společnost
10 500 Kč

ERA 21, ročník 2017

ERA Média, s.r.o.
49 000 Kč

2017  2016 >

Aktuality

Granty pro rok 2018

NČA vyhlásila výběrového řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2018 v oblasti architektury, se zaměřením na podporu vnímání kultury vystavěného prostředí širší veřejností.
Více informací najdete zde

Zadost2018

Přehled podpořených projektů 2017

Výběrové řízení na rozdělení grantů pro rok 2017

Finančním zdrojem nadačních příspěvků jsou výnosy z nadačního jmění. Zaslané projekty vyhodnocují nezávislí odborníci na základě kritérií, která vycházejí především z principů grantové politiky Nadace české architektury.

V letošním roce se hodnocení projektů zúčastnili:
Martin Strakoš, Jitka Ressová, Zdeněk Eichler, Petr Hlaváček, Hynek Novák. Vzhledem k zachování principu objektivity hodnocení se hodnocení projektů a následně navržení částky nadačního příspěvku pro jednotlivé příspěvky neúčastnil žádný člen orgánu NČA.
Návrh na rozdělení nadačních příspěvků následně schválila správní rada NČA na svém zasedání dne 1. února 2017.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 51 projektů s požadavkem na cca 3 450 000 Kč.
Ve výběrovém řízení bylo rozděleno 700 000 Kč mezi 30 vybraných projektů. Přehled vybraných projektů a udělených grantů ke stažení zde:

PŘEHLED PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ 2017

Doplňovací volby do Dozorčí rady NČA na funkční období od 1. 7. 2017 do 1. 7. 2022

K 1. 6. 2017 rezignoval na svoji funkci člen dozorčí rady Pavel Nasadil.
Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje podle čl. 10 a čl. 13 Statutu NČA volby do orgánů NČA, a to na jedno místo v dozorčí radě. Návrhy kandidátů mohou předkládat fyzické i právnické osoby působící v oblasti aktivit NČA. Návrh musí obsahovat tyto údaje: jméno kandidáta, jeho trvalé bydliště a rodné číslo, název orgánu, do kterého kandiduje a stručné odůvodnění kandidatury, dále pak kontaktní údaje kandidáta. Pro zaslání návrhu je vhodné použít přiložený formulář. Dále je nutné připojit písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.
Kandidát musí předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti, může též doplnit strukturovaný životopis a motivační dopis. Požadované materiály je nutno zaslat na mailovou adresu: nca@nca.info do 28. června 2017, do 14,00 hod.
Volby proběhnou 28. června 2017.

Doplňovací volby do Správní rady NČA na funkční období od 1. 7. 2016 do 1. 7. 2022

K 1. 6. 2017 rezignoval na svoji funkci člen správní rady Jakub Fišer.
Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje podle čl. 10 a čl. 13 Statutu NČA volby do orgánů NČA, a to na jedno místo ve správní radě. Návrhy kandidátů mohou předkládat fyzické i právnické osoby působící v oblasti aktivit NČA. Návrh musí obsahovat tyto údaje: jméno kandidáta, jeho trvalé bydliště a rodné číslo, název orgánu, do kterého kandiduje a stručné odůvodnění kandidatury, dále pak kontaktní údaje kandidáta. Pro zaslání návrhu je vhodné použít přiložený formulář. Dále je nutné připojit písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.
Kandidát musí předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti, může též doplnit strukturovaný životopis a motivační dopis. Požadované materiály je nutno zaslat na mailovou adresu: nca@nca.info do 28. června 2017, do 14,00 hod.
Volby proběhnou 28. června 2017.