Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Sídlo NČA je v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kancelářské prostory má nadace na základě věcného břemene v budově Mánes.

Podpořené projekty

Přednáškové cykly Pěstuj prostor 2017

Pěstuj prostor, z.s.
16 500 Kč

Cena Rudolfa Eitelberga 2017

Za krásnou Olomouc, z.s.
16 500 Kč

Architekt Hubert Gessner a Valašské Klobouky

Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách
16 500 Kč

Tištěná architektura

Plac, z.s
16 500 Kč

Letters to the Mayor

Norm - a galerie
10 500 Kč

Česká architektura 2015 - 2016

Prostor - architektura, interiér, design
41 000 Kč

Offcity architekti 2017

Offcity, z.s.
16 500 kč

Vybudovali jsme..! Wir haben gebaut ...!

Novela Bohemica, s.r.o.
16 500 Kč

PLÁN/Mezinárodní konference

Galerie Architektury Brno, z.s.
57 000 kč

Krajina Města 1990 - 2015

Galerie Architektury Brno, z.s.
57 000 Kč

Den architektury 2017

Kruh z.s.
65 500 Kč

Jiná optika

Kruh z.s.
49 000 Kč

Opavská cena J.M. Olbricha

Za Opavu, z.s.
12 000 Kč

Uvolněné spoje

Jiří Suchomel
16 500 Kč

ZIN 2, ZIN 3

4AM
24 500 Kč

Visiting Planners

4AM
16 500 Kč

Dialogy s historií

Bubec, o.p.s.
10 500 Kč

Bearth + Deplazes/Amur

Architectura, z.s.
16 500 kč

Karel Fiala a Blatná

navíc, z.s.
10 000 kč

reSite 2017: In/visible City

reSite z.s.
16 500 Kč

Visiting Editors

Fenester
10 000 Kč

Časopis Stavba, ročník 2017

Business Media CZ, s.r.o.
41 000 Kč

Respekt Madam @KVIFF

Respekt Madam
10 000 Kč

Architektura v kině počtvrté, hrající (si) architekti

Spolek " Zachraňme kino Varšava"
10 000 Kč

Plánuj Hradec 2017

Kruh pro občanskou společnost
10 500 Kč

ERA 21, ročník 2017

ERA Média, s.r.o.
49 000 Kč

2017  2016 >

Aktuality

Nadační příspěvky 2018

Výběrové řízení na rozdělení nadačních příspěvků pro rok 2018

Finančním zdrojem nadačních příspěvků jsou výnosy z nadačního jmění. Zaslané projekty vyhodnocují nezávislí odborníci na základě kritérií, která vycházejí především z principů politiky rozdělování nadačních příspěvků Nadace české architektury.
V letošním roce se hodnocení projektů zúčastnili: Ing. arch. Yvette Vašourková, Ing. arch. Zdeněk Eichler, Ing. arch. Petr Hlaváček, Michal Škoda a Ing. arch. Ondřej Chybík.
Vzhledem k zachování principu objektivity hodnocení se hodnocení projektů a následně navržení částky nadačního příspěvku pro jednotlivé příspěvky neúčastnil žádný člen orgánu NČA.
Vyjádření skupiny posuzovatelů nadačních příspěvků k návrhu na rozdělení podpory:
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 51 projektů a to s žádostí o podporu v celkové výši 3 775 050 Kč. Na jednu stranu je velice pozitivní, že v českém prostředí vzniká na poli architektury tolik zajímavých aktivit, nicméně pro rok 2018 Nadace české architektury disponuje pouze částkou 700 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že většina přihlášených projektů má vysokou kvalitu, bylo rozhodování o způsobu rozdělení podpory o to složitější. Skupina hodnotitelů se nakonec rozhodla podpořit celkem 24 projektů. Bohužel ne všechny projekty mohly být podpořeny částkou, kterou žadatelé požadovali. Všichni posuzovatelé se shodli na tom, že žadatelé projektů, které podporu nezískaly, by měli usilovat o dotace od jiných institucí a státních fondů a vzhledem k vysoké kvalitě mají možnost podporu získat.

Návrh na rozdělení nadačních příspěvků následně schválila správní rada NČA na svém zasedání dne 14. února 2018.

Přehled podpořených projektů:

Nadační příspěvky 2018