Vládní opatření přijatá kvůli zamezení šíření koronaviru dosud zasáhla nejvíce první ze tří plánovaných cyklů. Sérii Plzeň zelená a modrá – město v čase klimatické změny jsme připravili k realizaci programově i organizačně – viz např. přiložený souhrnný plakát – její započetí jsme však byli nuceni odložit. Nepočítáme tedy se zrušením cyklu, ale s jeho konáním v jiném termínu dle situace – v případě příznivých podmínek v květnu–červnu, a to patrně s neúčastí zahraničních hostů, s nimiž bychom se kvůli uzavřeným hranicím pokusili zrealizovat online verzi přednášky. V opačném případě by se série uskutečnila v září–říjnu (kvůli hrozící termínové kolizi s podzimním  cyklem např. jen v týdenním taktu). Program ani načasování série Adolf Loos: 150 se zatím nemění; je nicméně možné, že by se kvůli přesunu jarního cyklu na podzim a tedy zkrácení období pro realizaci loosovského cyklu změnila ze šestidílné na čtyřdílnou. Také realizace třetí série, Plzeň: transformace města, která je předběžně termínově naplánována na září tohoto roku, bude velmi závislá na časových možnostech přizvaných hostů.á, Markéta Lehečková, Zdeněk Sodoma