OPEN CALL 2022 VYHLÁŠENÍ

Nadace české architektury vyhlašuje Open Call na výstavní projekty pro rok 2022.

Nadace dlouhodobě podporuje a prezentuje architekturu jako nedílnou součást prostředí, každodenního života a všeobecné kultury společnosti. Formou nadačních příspěvků finančně podporuje projekty zaměřené na výstavní a publikační činnost, přednášky, prohlídky a další akce v oblasti architektury, jak pro odborníky, tak zejména pro širokou veřejnost. Nadace je vlastníkem Galerie Architektury Brno.
Záměrem Výběrového řízení je výběr 4 kvalitních výstavních projektů a prezentací, které budou vystaveny v prostoru Galerie architektury Brno. Galerie využívá vstupní halu a prostor galerie (130m2) v druhém podlaží nadačního domu na ulici Starobrněnské 341/18 v Brně. Výstavy mohou využívat i obou prostorů zároveň. Galerie přímo sousedí s kultovní kavárnou Café Alfa, se kterou je možné prostory po domluvě krátkodobě propojit a otevřít tak celé 1. podlaží včetně venkovní terasy domu.

Výběr projektů bude realizován prostřednictvím komise, sestavené z členů správní rady nadace a přizvaných respektovaných odborníků. Vítány jsou projekty s doprovodným programem ve formě přednášek, diskusí, workshopů, aj.
Při výběru budou preferovány projekty, které v souladu s posláním nadace nabídnou celospolečensky zajímavá témata ze současného vývoje architektury, a to jak u nás, tak i v zahraničí nebo svým sdělením pro dnešek přínosná témata z historie architektury.
Vybranému výstavnímu projektu nadace poskytne výstavní prostor včetně energií a služeb spojených s užíváním prostoru, a současně lze požádat o nadační příspěvek v každoročním výběrovém řízení NČA (podání přihlášek leden 2022, v případě později vybraného mimořádného projektu lze udělit i mimořádný nadační příspěvek na podporu realizace projektu).
V případě komerční prezentace architektonických kanceláří nebo firem působících ve stavebnictví Nadace české architektury nezaručuje finanční krytí projektů.

Přihláška do Open Call 2022 musí obsahovat:

– formulář žádosti (ke stažení v PDF zde)
– Výstavní projekt (podrobný popis a grafické zpracování projektu)
– Životopis a portfolio autorů

Přihlášky včetně požadovaných příloh zasílejte elektronicky nebo písemně:
Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18, 602 00 / E-mail: info@galeriearchitektury.cz
Mailové přihlášky odesílejte v jednom mailu, s předmětem Open call 2022.

Podklady Open Call 22, přihláška, dokumentace prostoru galerie ke stažení: https://bit.ly/3gTxE7A