ŽÁDOST O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2024 PRO PODPORU PROJEKTŮ V OBLASTI ARCHITEKTURY

 

  ----- Vyplní pouze organizace -----


  ------------------------------------


  A) Výstavy, přednášky, akce pro veřejnostB) Publikační a dokumentární činnost

  Popis projektu musí obsahovat:
  popis projektu v rozsahu maximálně 2 A4 + další přílohy dle uvážení žadatele
  rozpočet projektu včetně předpokládaného dalšího zajištění
  jedno stručné odborné doporučení
  kopie dokladu o registraci organizace
  kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce

  Žadatelé, kteří obdrželi v minulých třech letech nadační příspěvek, doloží požadované přílohy (doklad o registraci organizace, doklad o jmenování stat. zástupce) jen v případě organizační změny nebo právní úpravy.

  Prohlašuji, že všechny poskytnuté informace jsou pravdivé. Dále souhlasím s tím, že NČA je oprávněna používat osobní údaje uvedené v této žádosti pro vlastní interní potřebu.