Online žádost

ŽÁDOST O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2020 PRO PODPORU PROJEKTŮ V OBLASTI ARCHITEKTURY

 


A) Výstavy, přednášky, akce pro veřejnostB) Publikační a dokumentární činnost

Popis projektu musí obsahovat:
popis projektu v rozsahu maximálně 2 A4 + další přílohy dle uvážení žadatele
rozpočet projektu včetně předpokládaného dalšího zajištění
jedno stručné odborné doporučení
kopie dokladu o registraci organizace
kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce

Žadatelé, kteří obdrželi v minulých třech letech nadační příspěvek, doloží požadované přílohy (doklad o registraci organizace, doklad o jmenování stat. zástupce) jen v případě organizační změny nebo právní úpravy.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté informace jsou pravdivé. Dále souhlasím s tím, že NČA je oprávněna používat osobní údaje uvedené v této žádosti pro vlastní interní potřebu.