Fakulta architektury VUT v Brně se dlouhodobě snaží o vytváření platforem, které umožňují obsáhlejší a intenzivnější komunikaci témat spojených s architekturou směrem k odborné i široké veřejnosti. Veřejné přednášky, kurzy i doprovodné programy jsou nejen obohacením výuky, ale také důležitou rolí veřejné vysoké školy v životě města a jeho občanů.
V tento moment Fakulta architektury VUT ve spolupráci s Nadaci české architektury pilotně otevírá obnovenou Galerie architektury na Starobrněnské ulici. Do konce roku proběhnou v galerii dvě autorské výstavy s doprovodným programem, jež by se měly stát základem spolupráce s NČA a budoucího fungování galerie.


Děkan FA VUT Jan Kristek k tomu uvedl: „Věřím, že univerzita by neměla být věží ze slonoviny, kde se pěstuje čisté vědění, ale měla by mít i ambici vystupovat za své institucionální hranice směrem k veřejnosti a do veřejného prostoru. O to se mj. pokoušíme také v rámci pilotního otevření Galerie architektury v Brně. Nechat zajít na úbytě tuto pro návštěvníky dostupnou a atraktivní instituci by bylo nenahraditelnou ztrátou pro brněnskou kulturu.“


První výstavou, která by zároveň měla naznačit dramaturgii nově pojímané galerie je představení projektu absolventa Fakulty architektury VUT v Brně Adama Hudce s názvem Prachovnice. Jeho záměrem je zviditelnit to, co v krátkém čase vytváří „patinu“ realizovaných staveb, přičemž se ve skutečnosti jedná o doklad negativních dopadů lidské činnosti na prostředí, ve kterém žijeme. Adam Hudec záměr instalace upřesňuje: „Prachovnice jsou vědecko-uměleckým projektem zkoumajícím prachové částice jako informační nosič toxinů i virů, produktů naší kultury a ekonomických cyklů, které se postupem času usadily na fasádách nejen kulturních památek. Tato vrstva prachů se neustále odstraňuje
jako symbol hořké pravdy o znečištěné přírodě, toxicitě vzduchu a všudypřítomné klimatické změně. Kdy se naučíme koexistovat s naším životním prostředím namísto neustálého zápasu s ním?“

Adam Hudec
Prachovnice

8– 15. 11. 2020
Vernisáž proběhne dne 8. 10. 2020 v 18:00 a vzhledem k omezením bude, bohužel, jen pro pozvané.
Zároveň s uvedením výstavy bude probíhat online stream na sociálních platformách (Facebook a Instagram) Fakulty architektury VUT v Brně.