Aktuální řízení

Podpořené projekty v roce 2019

NČA každoročně rozděluje v otevřeném řízení nadační příspěvky z výnosů majetku nadace. Podané žádosti posuzuje komise složená z přizvaných odborníků a zástupců správní rady.
V letošním roce se hodnocení projektů zúčastnili Ing. arch. Kamil Mrva (externě), Ing. arch. Tomáš Oth, který komisi předsedal, a dále Mgr. Martin Strakoš, ing. arch. Martin Peterka a ing. arch. David Mareš.
Do výběrového řízení se s žádostí o nadační příspěvek přihlásilo celkem 51 projektů. 4 žádosti byly doručeny po termínu uzávěrky přihlášek, a nebyly tedy předmětem rozhodování o podpoře. Pro rok 2019 Nadace české architektury rozdělovala v otevřeném výběrovém řízení 730 000 Kč.
Vzhledem k vysoké kvalitě většiny přihlášených projektů bylo rozhodování o rozdělení příspěvků poměrně nesnadné. Komise se nakonec rozhodla podpořit 26 projektů. Bohužel ne všechny projekty mohly být podpořeny částkou, kterou žadatelé požadovali. Posuzovatelé se shodli na tom, že žadatelé, kteří příspěvky od NČA nezískali, mají vzhledem ke kvalitě svých projektů šanci získat dotace od jiných institucí.
Návrh na rozdělení nadačních příspěvků následně schválila správní rada NČA na svém zasedání dne 6. února 2019.

Seznam podpořených projektů na rok 2019 (PDF)

 

Příjem žádostí  na podporu projektů v roce 2019  byl ukončen dne 20.1.2019.
Vyhodnocení žádostí proběhne 1. února 2019, do 8. února 2019 bude na stránkách NČA vyvěšen seznam podpořených projektů.

 

Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2019 v oblasti architektury
Nadace české architektury podporuje především publikační, výstavní a vzdělávací aktivity prezentující českou i zahraniční architekturu (formou výstav, přednášek, publikací, tiskových a webových prezentací, workshopů a diskuzí zaměřených na aktuální problémy současné architektury).
Nadační příspěvky nejsou určeny na vlastní profesní činnost architektů a na provoz a aktivity veřejných škol architektury.
Částka předběžně určená k rozdělení v otevřeném výběrovém řízení je 700 000 Kč.

Nadace české architektury
korespondenční adresa: Mánes, Masarykovo nábř. 250, 110 00 Praha 1
kontaktní osoba: Jana Frischová, e-mail: frischova@nca.info, https://www.nca.info