Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Sídlo NČA je v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kancelářské prostory má nadace na základě věcného břemene v budově Mánes.

Nadační příspěvky

Výsledky výběrového řízení nadačních příspěvku pro rok 2018
(ke stažení ZDE)


Formulář pro vyúčtování nadačních příspěvků za rok 2017 (ke stažení ZDE)

Žádost o nadační příspěvek na rok 2018
(ke stažení ZDE)


Motto:
Posláním Nadace české architektury je podpora a prezentace architektury jako nedílné součásti současné kultury.


Výběrové řízení na rozdělení nadačních příspěvků pro rok 2018

Finančním zdrojem nadačních příspěvků jsou výnosy z nadačního jmění. Zaslané projekty vyhodnocují nezávislí odborníci na základě kritérií, která vycházejí především z principů politiky rozdělování nadačních příspěvků Nadace české architektury.

V letošním roce se hodnocení projektů zúčastnili: Ing. arch. Yvette Vašourková, Ing. arch. Zdeněk Eichler, Ing. arch. Petr Hlaváček, Michal Škoda a Ing. arch. Ondřej Chybík.
Vzhledem k zachování principu objektivity hodnocení se hodnocení projektů a následně navržení částky nadačního příspěvku pro jednotlivé příspěvky neúčastnil žádný člen orgánu NČA.

Vyjádření skupiny posuzovatelů nadačních příspěvků k návrhu na rozdělení podpory:
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 51 projektů a to s žádostí o podporu v celkové výši 3 775 050 Kč. Na jednu stranu je velice pozitivní, že v českém prostředí vzniká na poli architektury tolik zajímavých aktivit, nicméně pro rok 2018 Nadace české architektury disponuje pouze částkou 700 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že většina přihlášených projektů má vysokou kvalitu, bylo rozhodování o způsobu rozdělení podpory o to složitější. Skupina hodnotitelů se nakonec rozhodla podpořit celkem 24 projektů. Bohužel ne všechny projekty mohly být podpořeny částkou, kterou žadatelé požadovali. Všichni posuzovatelé se shodli na tom, že žadatelé projektů, které podporu nezískaly, by měli usilovat o dotace od jiných institucí a státních fondů a vzhledem k vysoké kvalitě mají možnost podporu získat.
Návrh na rozdělení nadačních příspěvků následně schválila správní rada NČA na svém zasedání dne 14. února 2018.
Přehled podpořených projektů (ke stažení ZDE)


Nadace české architektury
korespondenční adresa: Mánes, Masarykovo nábř. 250, 110 00 Praha 1
kontaktní osoba: Jana Frischová, e-mail: frischova@nca.info