Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Sídlo NČA je v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kancelářské prostory má nadace na základě věcného břemene v budově Mánes.

Výroční zprávy

Archiv

výroční zpráva 2017 (pdf 1050 kB)
výroční zpráva 2005 (pdf 476 kB)
výroční zpráva 2006 (pdf 1122 kB)
výroční zpráva 2007 (pdf 2274 kB)
výroční zpráva 2008 (pdf 2804 kB)
výroční zpráva 2009 (pdf 1591 kB)
výroční zpráva 2010 (pdf 3966 kB)
výroční zpráva 2011 (pdf 2418 kB)
výroční zpráva 2012 (pdf 2786 kB)
výroční zpráva 2013 (pdf 829 kB)
výroční zpráva 2014 (pdf 4913 kB)
výroční zpráva 2015 (pdf 1639 kB)
výroční zpráva 2016 (pdf 933 kB)