Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Sídlo NČA je v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kancelářské prostory má nadace na základě věcného břemene v budově Mánes.

Složení orgánů NČA

Struktura NČA je zakotvena ve Statutu nadace, tvoří ji správní rada, dozorčí rada a kancelář nadace. Správní rada nadace je 6členná, dozorčí rada 3členná.
Nadační příspěvky rozděluje grantová komise složená ze zástupců správní rady nadace a z přizvaných nezávislých odborníků. Členství ve správní a dozorčí radě a v grantové komisi nadace je čestná funkce a náhradu spojenou s jejím výkonem stanovují vnitřní předpisy NČA. Ředitel kanceláře nadace je v zaměstnaneckém poměru. Zasedání správní a dozorčí rady probíhá zpravidla jednou měsíčně.

Lidé

Ředitel kanceláře NČA:
Jana FrischováSprávní rada:
Martin Peterka, předseda
David Mareš
Osamu Okamura
Ludvík Grym
Josef Kiszka
Jan KaslDozorčí rada:
Renata Vrabelová, předsedkyně
Tomáš Bezpalec
Hana Maršíková