Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Sídlo NČA je v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kancelářské prostory má nadace na základě věcného břemene v budově Mánes.

Poslání a cíle

Posláním Nadace české architektury je podpora a prezentace architektury jako nedílné součásti současné kultury. Nadace nerealizuje vlastní projekty, pouze formou nadačních příspěvků finančně podporuje projekty zaměřené na výstavní a publikační činnost v oblasti architektury, jak pro odborníky, tak pro širokou veřejnost. Jako důležité chápe prezentaci české architektury v zahraničí i zprostředkování zahraničních architektonických výstav v České republice. Nadace nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů ani na provoz a aktivity škol architektury.

Vznik a historie NČA

Nadace české architektury vznikla oddělením od Nadace Český fond umění (NČFU), organizace společné pro výtvarné umělce a architekty, která tuto nadaci zřídila v souladu se svým statutem. Registrována byla dne 30. 6. 1997 u Obvodního úřadu pro Prahu 1 pod registračním číslem P1-525/97 jako Nadace Český fond architektury. Dne 4. 12. 1998 došlo v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích k přeregistraci nadace u Krajského obchodního soudu v Praze 2, oddíl N, složka č. 58 pod novým jménem Nadace české architektury (NČA). V roce 1999 se nadace stala členem asociace Fórum dárců, sdružení nadací působících v České republice. V lednu roku 2001 se nadace zúčastnila výběrového řízení vyhlášeného Úřadem vlády České republiky na rozdělení Nadačního investičního fondu (dále NIF), v řízení uspěla a zařadila se tak mezi vybrané nadace, jejichž nadační jmění bylo výrazně posíleno finančními prostředky státu.
Na základě hodnocení činnosti nadace a dosažení potřebných standardů byla NČA udělena Fórem dárců Známka kvality.