Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Sídlo NČA je v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kancelářské prostory má nadace na základě věcného břemene v budově Mánes.

Majetek NČA

NČA je vlastníkem dvou nemovitostí v Praze a Brně. Obě nemovitosti jsou historické domy situované v centru města.


Starobrněnská 16/18, Brno

Jedná se o vývojově složitý celek tvořený původně dvěma samostatnými gotickými domy. Roku 1615 byly domy spojeny s Domem pánů z Kunštátu. V roce 1713 byl na náklady města celý areál přestavěn na obchodní bazar. Byl tak dokončen stavební vývoj neobvyklé průchozí dispozice se dvěma úzkými hloubkovými křídly, která navazují na Dům pánu z Kunštátu.


Betlémské nám. 5a, Praha

Objekt je pozoruhodný svou historií i úzkým vztahem k Betlémské kapli. Jeho středověký majitel, bohatý měšťan, byl mecenášem Betlémské kaple a předpokládá se, že v domě pravděpodobně žil Mistr Jan Hus. Později objekt sloužil jako Nazaretská kolej University Karlovy. Původně se jednalo o dva samostatné domy, které spojil v hypotetické rekonstrukci gotického stavu architekt Jaroslav Fragner v letech 1949-1953.

Oba objekty jsou pronajaty a příjmy z nájmů jsou trvalým finančním zdrojem nadace.
Pražský dům je v lepším technickém stavu, v jeho prostorách sídlí Galerie Jaroslava Fragnera. V roce 2008 proběhla v prostorách galerie rekonstrukce, jejíž cílem bylo zvětšit a zkvalitnit výstavní prostory. Vedle toho byly otevřeny nové kanceláře v podkroví objektu, které slouží jako administrativní centrum pro celý objekt.
V přízemí objektu je obchodní prostor Futurista Universum, specializující se na český design, a malé knihkupectví nakladatelství Arbor vitae. V suterénních prostorách se nachází restaurační zařízení Klub architektů.
V prostorách brněnského domu sídlí Galerie Architektury Brno GAB, jazyková škola BEC, knihkupectví Knižní klub, pivnice Poutník a pivnice U rytíře. V první polovině roku 2014 bude pod vedením nového provozovatele znovu otevřena restaurace Áčko.

Vedle těchto dvou nemovitostí tvoří majetek NČA podíl na fotovoltaické elektrárně v obci Hostětín v ceně 1.565.000 Kč a finanční prostředky z NIF v celkové hodnotě cca 25,7 mil. Kč.
Celková registrovaná výše nadačního jmění NČA činí 71.056.390 Kč – více viz. Výpis z nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 58.