Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Sídlo NČA je v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kancelářské prostory má nadace na základě věcného břemene v budově Mánes.

Kontakt

Nadace české architektury NČA
Sídlo: Betlémské nám. 5a, 110 00 Praha 1, CZ
Kancelář: Mánes - Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha 1, CZ

Ing. Jana Frischová
T +420 774 855 079

nca@nca.info
www.nca.infoArchitektonické galerie

Galerie Jaroslava Fragnera GJF Praha
Betlémské nám. 5a, 110 00 Praha 1, CZ
T/F +420 222 221 746
gjf@gjf.cz
www.gjf.cz
www.facebook.com/fragnerka?ref=hl

Galerie architektury GAB Brno
Starobrněnská 16/18, 602 00 Brno
T +420 731 473 100
info@galeriearchitektury.cz
www.galeriearchitektury.cz
www.facebook.com/galeriearchitektury