Aktuální řízení

Příjem žádostí  na podporu projektů v roce 2019  byl ukončen dne 20.1.2019.
Vyhodnocení žádostí proběhne 1. února 2019, do 8. února 2019 bude na stránkách NČA vyvěšen seznam podpořených projektů.

 

Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2019 v oblasti architektury
Nadace české architektury podporuje především publikační, výstavní a vzdělávací aktivity prezentující českou i zahraniční architekturu (formou výstav, přednášek, publikací, tiskových a webových prezentací, workshopů a diskuzí zaměřených na aktuální problémy současné architektury).
Nadační příspěvky nejsou určeny na vlastní profesní činnost architektů a na provoz a aktivity veřejných škol architektury.
Částka předběžně určená k rozdělení v otevřeném výběrovém řízení je 700 000 Kč.

Nadace české architektury
korespondenční adresa: Mánes, Masarykovo nábř. 250, 110 00 Praha 1
kontaktní osoba: Jana Frischová, e-mail: frischova@nca.info, http://www.nca.info